Themaoverzicht

CAO & Juridische Zaken

Arbeidszaken

Sociaal Werk Nederland onderhandelt namens de leden met de vakbonden over de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. Doel daarbij is een cao af te sluiten die een aantrekkelijk en betaalbaar instrument is voor het arbeidsvoorwaardenbeleid binnen organisaties zelf. De cao moet een weerspiegeling zijn van de stevige en duidelijke positie die de branche op de arbeidsmarkt inneemt. Leden met een abonnement op Juridische Zaken Online kunnen vragen stellen over de cao W&MD en arbeidswetgeving.

Forum discussie

Vervalt na 36 mnd het LBB bij langdurig zieken?

  • Het loopbaanbudget wordt over maximaal 36 maanden opgebouwd. Wordt het budget na 3 jaar (36 maanden) niet gebruikt, dan vervalt steeds het bedrag uit de eerste maand. Dit is helder, echter is dat laatste ook het geval indien een medewerker langdurig ziek is?

  • In de CAO is ook gedacht aan "bijzonder situaties" zoals langdurige ziekte. Zie 3.3 lid S en T. Hierin vind je de ruimte om op maat afwijkende afspraken te maken.

Organisatie: Xtra
Functie: stafmedewerker
Organisatie: Kadera
Functie: HR Manager
Ik wil delen
Home
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten