Vraag
Joyce Stooker 8 maanden geleden

Verlofsparen in Eindbod CAO Sociaal Werk 2021-2023

Er wordt aangegeven dat maximaal 100 weken verlof gespaard kunnen worden. Houdt dat in dat het wettelijk verlof niet meer vervalt na 1,5 jaar?

Bovenwettelijk verlof en aangekocht verlof blijven staan tot die 100 weken zijn bereikt?

2 antwoorden
Jessica Walet
8 maanden geleden

Ik lees mee.

Jorrit Berenschot
8 maanden geleden

Voor het verlofsparen kan alleen bovenwettelijk verlof worden gebruikt. Het wettelijk verlof kan hier niet voor worden gebruikt. In de cao komt nog een regeling met afspraken voor werknemers die gebruik willen maken van deze mogelijkheid. Denk hierbij aan de bronnen waaruit het potje voor verlofsparen kan worden gevuld en de wijze van opname. Ten aanzien van de opname geldt bijvoorbeeld dat de werknemer ruim van tevoren moet aangeven wanneer hij/zij het verlof wenst op te nemen onder opgave van duur en omvang zodat je als werkgever hier tijdig op kan anticiperen.  

Lid wordenContact