Publicatie

Rekenregels IKB

20 april 2016 | 1 minuut lezen

In dit document worden de door de cao-tafel vastgestelde rekenregels aangegeven, die betrekking hebben op de onderdelen van het IKB in hoofdstuk 4 (IKB), hoofdstuk 5 (verlof) en hoofdstuk 6 (vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en tegemoetkoming ziektekostenverzekering) van de  cao.

Ook geeft dit document inzicht in de omvang van het IKB en in de aanwending. Hiervoor zijn voorbeelden opgesteld bij veelvoorkomende salarissen. Natuurlijk moet elke werknemer zijn eigen berekening maken. Daarvoor heeft de cao-tafel een eenvoudige rekenhulp gemaakt. De feitelijke berekening kan alleen gemaakt worden in de organisatie zelf of door de salarisverwerker. De cao-tafel kan geen verantwoordelijkheid nemen voor eventuele afwijkingen in de uitkomst per persoon. Ook de netto-effecten kan de cao-tafel niet uitrekenen, maar de keuzehulp IKB kan helpen in het maken van keuzes en de mogelijke effecten hiervan.

1 document toegevoegd