Publicatie

Presentaties en stukken

Hedy Raden Soedjono
7 november 2011 | 1 minuut lezen

Presentatie over rapport 'Arbeid in Zorg en Welzijn 2008' (Prismant) en employability. Verder een tweetal stukken over het instrument interviews waarvan u via Prismant gebruik kunt maken. Verslag van inventarisatie van verwachtingen en behoeften richting opleidingen.

5 documenten toegevoegd