Nieuwsbericht

Wat verandert er in wet- en regelgeving in 2023?

1 februari 2023 | 1 minuut lezen

Per 1 januari 2023 is een aantal nieuwe wetten en regels ingegaan. Maar wat gaat er dit jaar nog meer in wet- en regelgeving veranderen? Hieronder vind je een overzicht van relevante nieuwe en veranderende wet- en regelgeving in 2023.

Verhoging wettelijk minimumloon
Het wettelijk minimumloon stijgt met 10,15 procent. Deze stijging heeft ook gevolgen voor het loongebouw in de Cao Sociaal Werk. Een drietal treden in de salarisschaal 0 en 1 komen onder het wettelijk minimumloon. De cao-tafel gaat de salarisschalen in de Cao Sociaal Werk niet tussentijds aanpassen. Artikel 6.4 lid 4 van de cao biedt hiervoor de oplossing: hieruit volgt namelijk dat wanneer het salaris onder het wettelijk minimum komt, het wettelijk minimumloon gaat gelden.

Onbelaste reiskostenvergoeding omhoog
Per 1 januari 2023 is de onbelaste reisvergoeding omhoog gegaan van € 0,19 naar € 0,21 per kilometer. De reden van de stijging is vooral de oplopende brandstofprijs.

Thuiswerkvergoeding omhoog
De fiscale vrijstelling voor een thuiswerkvergoeding stijgt in 2023 van € 2,00 naar € 2,15. Over deze vergoeding hoeft de werkgever geen loonbelasting te betalen. Wanneer je er als werkgever voor kiest om een hogere vergoeding te betalen, dan ben je over het meerdere wel belasting verschuldigd. Op grond van artikel 6.15 D van de Cao Sociaal Werk kan de werkgever in overleg met de OR, pvt of personeelsvergadering een thuiswerkregeling vaststellen.

Werkkostenregeling tijdelijk omhoog
De vrije ruimte zal tijdelijk voor het jaar 2023 worden verhoogd naar 3 procent over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom. Vanaf 2024 vervalt de tijdelijke verhoging en gaat het percentage van 1,92 procent gelden.

Verkorting loondoorbetalingsperiode zieke AOW’ers
Per 1 juli 2023 gaat de loondoorbetalingsperiode bij ziekte voor AOW-gerechtigde werknemers van dertien weken naar zes weken. Voor AOW-gerechtigde werknemers die op 1 juli 2023 al ziek zijn, blijft de termijn van dertien weken gelden.

AOW-leeftijd omhoog
In 2023 stijgt de AOW leeftijd naar 66 jaar en 10 maanden.

Collectieve korting op de zorgverzekering
De afspraken die werkgevers maken met zorgverzekeraars over collectieve kortingen worden afgeschaft. Dit geldt alleen voor de basisverzekeringen, voor de aanvullende verzekeringen zijn de collectieve kortingen nog wel mogelijk.

Transitievergoeding
De maximale transitievergoeding is per 1 januari 2023 verhoogd naar € 89.000. Als het jaarsalaris hoger is dan € 89.000, dan bedraagt de transitievergoeding maximaal één bruto jaarsalaris.


Beeld: Mikhail Pavstyuk via Unsplash