Nieuwsbericht

ALV cao is verplaatst naar 15 maart 2023

24 januari 2023 | 1 minuut lezen

De online Algemene Ledenvergadering over de cao is verplaatst van 15 februari naar woensdag 15 maart a.s. Het tijdstip blijft 9.30 – 11.30 uur.

Tijdens deze bijeenkomst delen we met u wat we hebben opgehaald bij de zes regiobijeenkomsten en wordt het mandaat vastgesteld voor de onderhandelingen die eind maart starten. De informatie uit de regiobijeenkomsten helpt ons bij het maken van een goed en gefundeerd voorstel dat we aan u kunnen presenteren, maar het vraagt ook iets meer voorbereidingstijd. Daarnaast speelt er veel in de buitenwereld, wat ook zijn invloed kan hebben op onze af te sluiten cao. Door de online ALV een maand te verplaatsen, kunnen we u meenemen in de meest recente ontwikkelingen.

Aanmelden
Hier kunt u zich aanmelden voor de bijeenkomst. Let op, dit is alleen een aanmeldlink. Eén dag voor de bijeenkomst ontvangt u van ons de link waarmee u de ALV kunt bijwonen.

Zoals bekend is de ALV in principe alleen toegankelijk voor de directeur(-bestuurders), maar met bijgaand formulier kan een medewerker of collega-organisatie worden gemachtigd om te stemmen. Wilt u hiervan gebruikmaken, zorg er dan voor dat het ingevulde en ondertekende formulier uiterlijk maandag 13 maart a.s. is gemaild naar Lineke Lammen (lammen@sociaalwerk.nl).