Vraag
Caroline de Jong 11 maanden geleden

voorbeeldovereenkomst nevenactiviteiten, tweede baan

Dag,

Wanneer jullie collega's een tweede baan accepteren, nevenwerkzaamheden gaan doen of een eigen bedrijf starten, sluiten jullie dan een overeenkomst af?

En zo ja, heeft iemand een voorbeeld voor mij?

2 antwoorden
Terlouw
11 maanden geleden

Wij regelen de toestemming op nevenactiviteiten- onder onze voorwaarden - als aanhangsel op de arbeidsovereenkomst

Leonard Faber
11 maanden geleden

Wij nemen een bepaling over neveninkomsten standaard op in alle arbeidsovereenkomsten die we aangaan.

Artikel X - Nevenwerkzaamheden

  1. Werknemer meldt nevenwerkzaamheden ten minste één maand voor aanvang schriftelijk aan werkgever. Werknemer verricht tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst zonder schriftelijke toestemming van werkgever geen betaalde of onbetaalde (neven)werkzaamheden voor zichzelf of voor derden, welke strijdig of onverenigbaar (kunnen) zijn met de belangen van werkgever.

Bij de aanvang van het dienstverband oefent werknemer de volgende nevenwerkzaamheden uit: ......... (omschrijving)

Verder werken we bij voor enkele artikelen, waaronder die over nevenactiviteiten, met een boetebeding dat van toepassing in geval van overtreding.

Lid wordenContact