Publicatie

Daling pensioenpremie per 1 januari 2015

23 december 2014 | 1 minuut lezen

De pensioenpremie daalt met 0,9% per 1 januari 2015. De premie voor het ouderdoms- en partnerpensioen (OP) daalt hierdoor van 24,4% naar 23,5% van de pensioengrondslag.

Op basis van de verdelingsafspraken in de CAO W&MD leidt dit tot een verlaging van 0,4% in de werkgeverspremie en een verlaging van 0,5% voor de werknemerspremie. Dit betekent dat per 1 januari 2015 de werkgeverspremie OP 12,1% is en de werknemerspremie OP 11,4%.

Reden dat de premieverlaging voor werkgever en werknemer niet precies gelijk is verdeeld, is dat er afgerond wordt op 1 decimaal achter de komma. De premie voor arbeidsongeschiktheidspensioen (AP) blijft 0,4%.

In bijgaand document treft u aan het formele besluit van het OAW betreffende de pensioenpremieverdeling.
 


 

1 document toegevoegd
Lid wordenContact