Publicaties

Gewijzigde cao Sociaal Werk 2019 - 2021

In mei 2020 is er een akkoord bereikt door partijen betrokken bij de cao Sociaal Werk en van de cao Kinderopvang over de overgang van de peuterspeelzalen vanaf 1 augustus 2020 naar de cao Kinderopvang

Cao Sociaal Werk 2019 - 2021

De tekst en het functieboek van de cao Sociaal Werk 2019 -2021.
Lid wordenContact