Nieuwsoverzicht

Laatste nieuws

Nieuws |

HieperdeRie Hoera!!

De eerste 100 organisaties in W&MD en Kinderopvang die zich als nieuwe gebruiker aanmelden voor de Risicomonitor en...

Nieuws |

Wet Verbetering Poortwachter (WVP) in twee minuten

De WVP is gericht op een zo snel mogelijke snelle werkhervatting en het voorkomen van langdurig verzuim door ziekte. Op het...

Nieuws |

Trainingsaanbod Match-it

Het is mogelijk om via het FCB fonds een gesubsidieerde 4- daagse mediationopleiding te volgen.

Nieuws |

Uitnodiging Opof 17 september 2015

Op donderdag 17 september is het weer zover: hét overleg voor de P&O’ers in de sector. Met deze keer allereerst kort aandacht voor de...

Nieuws |

Hoe werkt Nederland? Meldt u aan!

De arbeidsmarkt verandert. Hoe gaan werkgevers en werknemers daar mee om? De komende 12 werkweken gaan de Werkbezoekers op onderzoek...

Nieuws |

Stand van zaken invoering Individueel Keuzebudget


Op 1 januari 2016 wordt het Individueel Keuzebudget ingevoerd. Na de invoering van het Loopbaanbudget per 1 juli dit jaar, is het...

Nieuws |

Vacature: lid Raad van Toezicht De Binnenvest


Stichting De Binnenvest is een organisatie voor maatschappelijke opvang, actief in de gehele regio Zuid-Holland Noord. Met ongeveer...

Nieuws |

Armoede leidt tot slechtere schoolprestaties

En daarom is investeren in Vroeg en Voorschoolse educatie VVE zo belangrijk

Nieuws |

Welzijnsorganisatie wordt niet aangemerkt als bestuursorgaan

Interessante rechtspraak bestuursrecht! De Raad van State deed op 13 mei jl. in hoger beroep een uitspraak, die ook voor u van...

Nieuws |

Toelichting op allergenenwetgeving opgenomen in de kennisbank


In de kennisbank van 'CAO en Juridische zaken' is onder het kopje 'overig/algemeen' informatie opgenomen over de...