Nieuwsbericht

Nieuwe wettelijke verplichtingen voor stichtingen (en verenigingen)

9 februari 2021 | 3 minuten lezen

Stichtingen (en verenigingen) in Nederland moeten vanaf 1 juli 2021 voldoen aan de nieuwe wet WBTR, de wet bestuur en toezicht rechtspersonen. Het is belangrijk hierop voorbereid te zijn; het is wel wat werk om dit goed te doen. In de nieuwe wet zit een uitbreiding van de aansprakelijkheid van bestuursleden, maar de wet gaat vooral over het reilen en zeilen binnen stichtingen en verenigingen. Sociaal werk Nederland heeft met allerlei andere organisaties ondermeer een stappenplan ter voorkoming van hoge advieskosten ontwikkeld. 

Het ministerie van Justitie en Veiligheid stelt: ‘Het wetsvoorstel geeft vorm aan een professionaliseringsslag bij verenigingen en stichtingen. De noodzaak hiervan is gebleken na een aantal incidenten.’ Met incidenten bedoelt men financiële problemen, zelfverrijking van bestuurders, fraude en diefstal.  
De reikwijdte van de wet is veel groter dan het aanpassen van statuten. Dat is echt onvoldoende. De wet stuurt op het vastleggen van basisregels voor bestuur en toezicht. De rol van het toezicht wijkt duidelijk af van de verplichtingen voor stichtingen tot nu toe. Achtergronden over de nieuwe wet zijn te vinden op www.wbtr.nl    

Hulp bij invoering nieuwe wet voor stichtingen
Om stichtingen te helpen bij het voldoen aan de nieuwe wet WBTR, heeft een aantal koepelorganisaties en grote professionele organisaties samengewerkt om tot een eenvoudig stappenplan te komen.

Het WBTR-stappenplan
Dit geeft informatie over de nieuwe verplichtingen en biedt de mogelijkheid vast te leggen hoe iedere stichting hieraan voldoet. Het stappenplan is ontwikkeld door een team van specialisten die veel ervaring hebben met stichtingen en verenigingen. De Nederlandse Associatie (DNA) en het Instituut voor Verenigingen, Branches en Beroepen (IVBB) hebben een co-creatiegroep opgezet waarin ook koepels en grote verenigingen (van stichtingen) deelnemen.

Het stappenplan bespaart stichtingen duur juridisch advies. Dit is met name van grote waarde voor kleinere stichtingen, bijvoorbeeld met vrijwilligers als bestuursleden. Vanaf 1 juli 2021 heeft deze nieuwe wet immers impact op hun werk en aansprakelijkheid als er binnen de stichting wat misgaat. Door afspraken en regels goed vast te leggen, wordt het risico geminimaliseerd. Dat is goed voor zittende, maar ook voor toekomstige bestuursleden. Voordat ze ‘ja’ zeggen tegen een bestuursfunctie, zullen ze nagaan of de stichting voldoet aan de WBTR.
Meer informatie over het stappenplan op www.wbtr.nl

Korting bij gebruik WBTR-stappenplan
Sociaal Werk Nederland gaat de aangesloten stichtingen ondersteunen bij het voldoen aan de nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR). Er is een handig stappenplan ontwikkeld. Leden van Sociaal Werk Nederland kunnen hiervan gebruik maken en krijgen een korting van 50%.

Het stappenplan leidt bestuursleden op begrijpelijke wijze langs alle verplichtingen van de nieuwe wet. In de online-omgeving kunnen alle regels en afspraken binnen de stichting worden vastgelegd, zoals de wet voorschrijft. De kosten voor het gebruik van deze werkboeken zijn dankzij de korting beperkt gehouden. Inbegrepen is een helpdesk voor (juridische) vragen. Het WBTR-programma maakt (duur) juridisch advies onnodig.
Door de WBTR zullen waarschijnlijk ook de stichtingsstatuten moeten worden aangepast. De gegevens in de werkboeken maken het voor de notaris eenvoudiger statuten op te stellen of te controleren. Dat zal ook schelen in de kosten.

Webinars over verplichtingen voor stichtingen door nieuwe wet
Vanaf 1 juli 2021 is de Wet toezicht en bestuur rechtspersonen (WBTR) van kracht. Stichtingen en verenigingen in Nederland moeten eraan voldoen. Wat dat in praktijk voor bestuursleden betekent en wat zij moeten regelen, wordt uitgelegd tijdens informatieve, gratis webinars.

Wbtr.nl verzorgt de webinars. In 45 minuten krijgen deelnemers inzicht in de gevolgen van de nieuwe wet. Zo zijn bestuursleden in de toekomst persoonlijk aansprakelijk als zaken binnen de stichting misgaan. Om aan de wet te voldoen, moet een aantal zaken worden geregeld en vastgelegd. Daarvoor is een WBTR-stappenplan ontwikkeld. In de webinars wordt uitgelegd wat dit inhoudt en hoe je ervan gebruik kunt maken.

De webinars zijn bedoeld voor bestuurders, maar ook voor koepelorganisaties van verenigingen en stichtingen. Zij doen er verstandig aan hun leden te wijzen op de verplichtingen en consequenties van de nieuwe wet.

Deelname aan de webinars is gratis, maar aanmelding is noodzakelijk. Er zijn verschillende data waarop de webinars plaatsvinden.
Data en aanmelding via https://wbtr.nl/actueel/webinars-bijeenkomsten

WBTR-stappenplan voorkomt duur juridisch advies - Q&A
Q: Stichtingen en verenigingen in Nederland moeten vanaf 1 juli 2021 voldoen aan de nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR). Hoe weet ik als bestuurslid van een stichting wat ik moet doen om aan die wet te voldoen, of aanpassing van statuten nodig is en wat ik moet vastleggen?

A: Het antwoord op die vragen kan komen van een gespecialiseerde juridisch adviseur. Voor veel kleinere stichtingen met een vrijwilligersbestuur zijn de kosten hiervan te hoog. Je loopt al gauw aan tegen een rekening van honderden euro’s voor enkele uren advies. Toch is het verstandig je in de wet te verdiepen, omdat bestuursleden voortaan hoofdelijk aansprakelijk zijn.
Koepelorganisaties van stichtingen en verenigingen hebben gezamenlijk een WBTR-stappenplan ontwikkeld dat de individuele stichting langs alle verplichtingen leidt. Het plan geeft aan wat je als bestuur en bestuurslid moet doen. In online werkboeken zijn verplichte afspraken en regels vast te leggen. Binnen circa drie uur ben je op de hoogte en klaar voor 1 juli 2021.

Voor gebruik van het stappenplan wordt een beperkte vergoeding gevraagd. Omdat wij het belangrijk vinden dat iedere stichting zich voorbereidt op de nieuwe wet, geven wij een korting van 50%. Lees meer over het stappenplan op www.wbtr.nl

De kortingscode voor onze leden is:
voor de vereniging: sociaalwerkvereniging50
voor de stichting: sociaalwerkstichting50

Let u erop! U sluit een doorlopend abonnement. Tip: dit abonnement kunt u op ieder moment weer stopzetten!

Contact