Nieuwsbericht

'Sociaal werkers kunnen prima eigen keuzes maken'

10 december 2020 | 1 minuut lezen

‘Onderhandelen is meer dan discussie.’ Aan het woord is cao-onderhandelaar en pensioenfondsbestuurder Petra de Bruijn. Hoe gaat het eraan toe aan de Cao-tafel Sociaal Werk, wat is haar rol en hoe ondersteunt de Cao Sociaal Werk de individuele ontwikkeling van professionals?

Wat is jouw rol aan de cao-tafel?
‘Bij de cao-tafel heb ik de rol van woordvoerder namens de werkgevers. Hiervoor zat ik ook aan de tafels voor jeugdzorg en kinderopvang. Daarnaast ben ik pensioenfondsbestuurder. Ik kijk dus vanuit verschillende invalshoeken naar de sector. Ik zet de lijnen uit voor onderhandelingen waarbij de uitgangspunten altijd zijn: Welk beleid wil je voeren en wat is er nodig in de sector? Als je daarbij met elkaar, werkgevers en bonden, de lijnen kunt uitzetten, dan geeft mij dat voldoening. De vernieuwing naar de Cao Sociaal Werk, waarin meer aandacht is voor doorstroom en eigen loopbaan van professionals, is daarvan een voorbeeld.’
Lees het hele interview op de website van Sociaal Werk Werkt. 

Lid worden