Nieuwsbericht

Nieuwe versie Werkwijzer Poortwachter

13 mei 2020 | 1 minuut lezen

De Werkwijzer Poortwachter is per 1 mei 2020 aangepast.

Het gaat om tekstuele aanpassingen die het document weer actueel maken. Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen aangebracht.

Sinds het verschijnen van de vorige versie van de Werkwijzer op 1 december 2018 is een aantal vragen en opmerkingen ontvangen die leidden tot aanpassing of verduidelijking van de tekst. Dit is verwerkt in de nieuwe versie van de Werkwijzer Poortwachter 1 mei 2020. De aanpassingen worden aangegeven met een blauwe streep in de linker kantlijn.

Lid worden