Publicatie

Investeren in opvoeden en opgroeien loont!

Monique Kaasjager
7 oktober 2013 | 1 minuut lezen

Uit verschillende projecten blijkt dat investeringen in de jeugdgezondheidszorg zich 3 tot 50 maal terugbetalen. Het onderzoek is uitgevoerd door Bert Prinsen en Paul Dam in opdracht van ActiZ en GGD Nederland. ActiZ en GGD Nederland overhandigden dit rapport aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Deze studie laat zien wat de persoonlijke, maatschappelijke en economische opbrengsten van jeugdgezondheidszorg kunnen zijn bij probleemsituaties. Zes voorbeelden van moderne zorg voor de jeugd staan centraal, waaronder vroegtijdige begeleiding van aanstaande moeders in risicovolle omstandigheden; de aanpak van ziekteverzuim op school en schooluitval; de preventie van gedrags- en opvoedproblemen en een behandelprogramma voor kinderen met overgewicht.

De nadruk in dit rapport ligt op moderne jeugdgezondheidszorgactiviteiten en de uitgangspunten van het nieuwe jeugdstelsel, zoals: zeer vroege preventie van problematiek, directe preventieve hulp bij beginnende problematiek en systematisch georganiseerde groepsgerichte preventie bij specifieke problemen. Uit de voorbeelden blijkt dat iedere euro die een gemeente jaarlijks investeert in de JGZ, zichzelf vele malen terugverdient.

Dit sluit nauw aan bij Preventie loont, en Wachtwoord Preventie van de MOgroep. Door slim samen te werken kunnen op meer terreinen, waaronder ouderenzorg, slimme oplossingen worden gedaan, leed en  kosten worden bespaard.

1 document toegevoegd
Lid wordenContact