Publicatie

Brief van partners Maatschappelijke Stage aan informateurs, 2010

26 oktober 2011 | 1 minuut lezen

De intentieverklaringspartners Maatschappelijke Stage die de brief hebben ondertekend, hebben de brief verstuurd naar de informateurs en kopie-brieven naar de fractievoorzitters.

Samengevat: de opbrengsten van de Maatschappelijke Stage wegen in ruime mate op tegen de bescheiden (financiële) investering door de overheid. We kunnen dan ook niet anders dan met nadruk
u het volgende advies mee te geven voor de onderhandelingen:
1) De invoering van de Wet Maatschappelijke Stage gaat ongewijzigd door
2) De overheid behoudt de aanjaagfunctie om de Maatschappelijke Stage verder te ontwikkelen, in samenwerking met alle convenantpartners en de honderden lokale netwerken.

1 document toegevoegd
Lid wordenContact