Publicaties

Keuzewijzer E-tools. Voor gemeenten die inwoners online willen betrekken.

Online tools bieden nieuwe mogelijkheden om burgerparticipatie vorm te geven. Maar hoe weet je welke tool het beste bij de doelstellingen van je gemeente past?

Cijfers jeugdhulp 2015 bekend

In 2015 kregen 365.000 jongeren een vorm van jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering. Jongens komen vaker in de jeugdzorg dan meisjes en er zijn grote verschillen per regio en...

Krimp kinderopvang vooral in grote steden

Adviesbureau Buitenhek heeft weer analyse gemaakt van de krimp in de kinderopvang over 2012 en 2013. De Krimp zet zich voort, vooral in de grote steden. Zie in bijlage de nieuwsbrief.

Uitspraken minister Asscher over rechtzaak Middelburg

Naar aanleiding van vragen van tweede kamerlid Elbert Dijkgraaf (SGP) over de peuterspeelzaalen als kinderopvang en de toeslagen, heeft minister Asscher nog eens uiteengezet op welke wijze ouders wel of geen gebuik kunnen maken van de toeslagen.

Begeleiding naar werk van arbeidsgehandicapten schiet te kort

Gemeenten en UWV moeten meer doen om werkzoekenden met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Ze hebben mensen met een arbeidsbeperking die in de bijstand of WIA zitten niet goed in...

Het water staat ons aan de lippen

Gemeenten hebben de afgelopen jaren fors bezuinigd op W&MD-organisaties. Wat zijn de gevolgen? Bureau Bartels zocht het uit, in opdracht van de MOgroep.
Lid wordenContact