Publicaties

Samenstelling IKC-KOPgroep politiek vernieuwd

De Kopgroep van wethouders van de VNG voor de integrale Kindercentra (IKC) is na de gemeenteraadsverkiezingen aanzienlijk vernieuwd.

Verkiezingsnieuwsbrief nummer 9

Hoe zorgt u ervoor dat wethouder(s) en gemeenteraad over de juiste informatie beschikken en u een belangrijke samenwerkingspartner wordt?

Verkiezingsnieuwsbrief nummer 8

Over de rol die maatschappelijke organisaties kunnen spelen bij het inwerken van wethouders. En meer.

Verkiezingsnieuwsbrief nummer 7

Over de mogelijkheden die uw organisatie komende maanden heeft om bij te dragen aan het inwerken van nieuwe raadsleden.

Goed voorbeeld contact nieuwe raadsleden

Een bericht aan de nieuwe raadsleden en een aanbod om kennis te komen maken. Twee goede voorbeelden.

Verkiezingsnieuwsbrief nummer 6

Over de mogelijkheden die u komende maanden heeft om bij te dragen aan het inwerken van nieuwe raadsleden.

Verkiezingsnieuwsbrief nummer 5

De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug. Nu begint een nieuwe fase. Wie gaat met wie? En wat wordt het coalitieakkoord?

Verkiezingsnieuwsbrief nummer 4

19 maart zijn de verkiezingen voor de gemeenteraden. Belangrijke verkiezingen, er staat voor het sociaal domein veel op het spel.

Meedenken met het collegeprogramma

Handreiking voor ‘meedenken’ bij opstellen collegeprogramma na gemeenteraadsverkiezingen.

Video over collegeprogramma

In deze video staan tips over hoe u het beste kunt omgaan met het collegeprogramma.
Lid wordenContact