Publicaties

Het Nieuwe Contracteren

Vergroot je impact dankzij opgave- en gebiedsgericht contracteren in het sociaal domein

Verslag inspiratiesessie 'In positie: sociaal werk als sterk merk' 15 maart 2017

Op 15 maart jl, de dag van het sociaal werk, organiseerden Sociaal Werk Nederland en Verdiwel een inspiratiesessie. Twee sprekers belichten elk vanuit hun expertise hoe het sociaal werk zich zo...
1 link toegevoegd

Meedenken met het collegeprogramma

Handreiking voor ‘meedenken’ bij opstellen collegeprogramma na gemeenteraadsverkiezingen.

Video over collegeprogramma

In deze video staan tips over hoe u het beste kunt omgaan met het collegeprogramma.

Wat kunt u na de verkiezingen doen?

Na de verkiezingen vormen politieke partijen een coalitie om de komende vier jaar de gemeente te besturen. Hierbij wat tips om daarin mee te praten.

Voorbeeld bericht aan fractievoorzitters na gemeenteraadsverkiezingen

U kunt fractievoorzitters die u kennen suggesties doen voor afspraken voor de komende vier jaar. Dit is een voorbeeld van een dergelijke bericht.

Coalitievorming na de gemeenteraadsverkiezingen

Politieke partijen spreken na de verkiezingen uit wie wethouder worden en van welke beleids- en financiële kaders ze de komende vier jaar uitgaan.

Lobbyplan voor Cultuursector voor raadsverkiezingen 2014

De Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties heeft voor de gemeenteraadsverkiezingen een praktische handreiking over lobbyen opgesteld.

Stichting MJD zoekt publiciteit

Persbericht van MJD en Stiel in Groningen over het gevolg van bezuinigingen voor activiteiten in de wijk.

Radius neemt contact met gemeentepolitiek

Welzijnsorganisatie Radius Land van Cuijk gaat met gemeente en gemeentepolitiek in gesprek. Hierbij hun brief voor de verkiezingsprogramma's.
Lid wordenContact