Nieuwsbericht

Winter & Summer Games bereiken ruim 200.000 jongeren

8 december 2021 | 2 minuten lezen

210.000 jongeren deden het afgelopen jaar mee aan 4.000 activiteiten in hun eigen buurt. Door sport, spel en ontmoeting komen jongeren uit aandachtswijken op een positieve manier in beweging. 

De jongeren zetten met behulp van lokale organisaties zelf de activiteiten op in hun buurt, variërend van bootcamps, obstacle runs tot danslessen.

Precies een jaar geleden, op 8 december 2020, erkende demissionair minister-president Rutte dat jongeren het extra zwaar hadden door de lockdown, met eenzaamheid, mentale problemen en minder bewegen tot gevolg.

Extra sport- en spelactiviteiten in de buurt
Er kwam een plan, met extra geld voor speciale activiteiten: eerst de Winter Games en vervolgens ook de Summer Games. Buurtsportcoaches en jongerenwerkers kregen de kans om extra sport- en spelactiviteiten te organiseren in een donkere en uitzichtloze tijd waarin bijna niks kon. En met succes: er zijn ruim 210.000 jongeren bereikt. Meer dan de helft hiervan zijn jongeren die voor het eerst meededen aan lokale buurtinitiatieven.

Perspectief bieden aan jongeren
Sociaal Werk Nederland, de Cruyff Foundation en de Krajicek Foundation hebben als initiatiefnemers van de Winter & Summer Games met een minimaal budget in razend korte tijd sport- en spelactiviteiten opgezet om jongeren te bereiken. We hebben laten zien hoe je met sport en spel deze groep op een positieve manier kunt bereiken en betrekken in de eigen buurt. Jongeren ontmoeten elkaar en komen zo in contact met rolmodellen en hulpverleners in de buurt. Dit biedt perspectief aan jeugd voor wie sociale activiteiten, sport en bewegen niet altijd vanzelfsprekend zijn. 87,5% van de 4.000 activiteiten is door de jongeren zelf mede geïnitieerd en georganiseerd.

Hou sport en bewegen in de buurt toegankelijk, ook na corona
Niels Meijer (directeur Cruyff Foundation): "We zijn helaas nog niet af van corona en dat voelen we ook in de buurt. Het heeft grote gevolgen voor het welzijn van jongeren. Ik ben trots dat we met de Winter & Summer Games een bijdrage kunnen leveren aan extra activiteiten, mede georganiseerd door jongeren uit de buurt."

Eric van der Burg (bestuursvoorzitter Sociaal Werk Nederland): "Een positieve ontwikkeling, we willen daarom graag voortbouwen op de mooie basis die er het afgelopen jaar is gelegd, ook na corona. Want deze jongeren hebben altijd een sterke sociale basis nodig om op te groeien in hun eigen buurt. Zeker in kwetsbare wijken waar gebrek aan perspectief uitblijft en waar de problemen het afgelopen jaar verergerd zijn."

Gerlinde van Raalte (directeur Krajicek Foundation) vult aan: "Corona is niet de oorzaak, maar heeft maatschappelijke problemen die er allang waren uitvergroot. Sport en bewegen zijn essentieel als middel van verbinding en ontmoeting. We hopen dan ook dat het kabinet structureel middelen vrij blijft maken zodat we deze jongeren perspectief kunnen bieden en de kansengelijkheid kunnen vergroten."