Goed voorbeeld

SEO-onderzoek: Kosten & baten welzijn en maatschappelijke dienstverlening

Seo Maatschappelijke kosten en Baten Analyse onderzoek naar enkele soorten welzijnswerk.

De analyse laat zien dat welzijn wat oplevert: bij vijf van de zeven onderzochte welzijnsprojecten is een positief rendement aangetoond.
Het jongerenproject ‘All stars’ bijvoorbeeld levert een rendement op van minimaal 120 dollar per deelnemer. Het project ‘Meer Bewegen voor Ouderen’ komt op een rendement van minimaal 270 euro per deelnemer. Deelnemers aan de projecten worden gezonder, minder depressief, vertonen minder risicovol gedrag of hun financiële problemen worden opgelost.

Dit is voordeel voor de deelnemende burger, maar ook voor zorgverzekeraars, andere burgers, politie, werkgevers en schuldeisers. Investeren in welzijn loont.

De baten van welzijnswerk kunnen toenemen door meer evidence based te werken. Daarvoor is meer hoogwaardig effectonderzoek nodig, onderzoeksbudget en samenwerking met onder meer universiteiten en hogescholen.

Details

Geplaatst op: 20 september 2013 - 12:33
Geplaatst door:
Monique Kaasjager
Lid wordenContact