Belangenbehartiging & profilering

Sociaal Werk Nederland behartigt de belangen van de branche. We beïnvloeden wetgeving en overheidsbeleid, zowel landelijk als lokaal. Zo nodig schakelen we relevante media in. Dan gaat het vooral om kwesties die belangrijk zijn voor de marktpositie van onze leden. Zij moeten hun maatschappelijke rol optimaal kunnen vervullen.
We analyseren politieke, ambtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. We voeren overleg met relevante partijen en sluiten namens de leden coalities met stakeholders. We dragen de visie van de branche ook uit op symposia, congressen en evenementen. De wisselwerking met de leden is daarbij essentieel, die houdt ons als Sociaal Werk Nederland én onze leden scherp.

Meer informatie Minder informatie

Radius LVC gaat met gemeenteraden in gesprek

De Brabantse welzijnsorganisatie Radius Land van Cuijk (LVC) gaat in november met de gemeenteraden in gesprek...

Neem de gemeenteraad mee

De Tweede Kamer wil graag dat gemeenteraden zich beter informeren over de decentralisatie van de Jeugdzorg: zie...

Politici willen weten hoe het werkt en wat er werkt

HIER staat een mooi voorbeeld van hoe een Kamerlid gesprekken met hulpverleners en jongeren in debatten gebruikt...

Interview met Annemiek van Vliet - DOENJA Dienstverlening

DOENJA Dienstverlening uit Utrecht richt zich met sociaal beheer en sociaal makelaarschap op de stadswijken...

Interview met Frederieke van Ploeg - Lumens Groep

De belangrijkste vraag waarmee Frederiek van der Ploeg van de Lumens Groep op 20 september jl. naar de...

Kracht door verbinding

Hoe concreet of abstract moet je zijn, als je kort en krachtig wilt aangeven wat je toegevoegde waarde is als...

Bericht voor het verkiezingsprogramma

Een voorzitter van een politieke partij in een gemeente vertelde mij over twee berichten die hij ontvangen had...
Lid wordenContact