Blog

Lobbyplan voor Cultuursector voor raadsverkiezingen 2014

Florentius Kist
12 november 2013 | 3 minuten lezen

De Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties heeft in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen voor podiumkunsten een praktische handreiking 'Een gevoel voor eigenwaarde' over lobbyen laten opstellen. Er staat een aantal interessante tips in waar de leden van de MOgroep ook goed mee uit de voeten kunnen.

De eerste vraag die in de brochure aan de orde komt, is of er alleen of samen met andere organisaties, zoals een museum, bibliotheek, filmhuis moet  wordt opgetrokken. Volgens de auteurs is een gezamenlijk pleidooi voor een gemeentelijke ambitie op cultureel terrein het meest overtuigend. Dat geldt zeker als er plannen worden gemaakt voor een cultuurplein of cultuurcluster. Maar als sprake is van dreigende bezuinigingen zijn culturele voorzieningen ook elkaars concurrenten met betrekking tot de gemeentelijke financiering. Hier moet een pragmatische keuze worden gemaakt. Bij een gezamenlijke ambitie kan daarop worden ingezet, bij kans op tegenstelling is samenwerking geen verstandige optie. Een keuze voor een solistische lobby moet goed worden beargumenteerd, zodat er een overtuigend antwoord kan worden gegeven als er naar wordt gevraagd.

Overheidsexperts Public Affairs adviseert welzijnsorganisaties om samen op te trekken, zeker als er een gezamenlijk motto is. Een standpunt of belang dat door verschillende organisaties wordt uitgesproken, krijgt hierdoor meer gewicht en meer volume.

Overkoepelend thema
Om richting partijen en politici een overtuigend verhaal te hebben en dus een effectieve lobby gestalte te geven, is een overkoepelend thema het meest kansrijk. In de brochure wordt de suggestie gedaan om ten aanzien van podiumkunsten aan te sluiten bij een motto als verblijfskwaliteit of kwaliteit van leven. Elke partij heeft daarnaast een eigen legitimatie om  iets of niets voor podiumkunsten te willen betekenen. In de brochure wordt geadviseerd daarop aan te sluiten. Het CDA is volgens de auteurs gevoelig voor de persoonlijke en sociale betekenis van kunst en cultuur. De VVD en D66 kijken meer naar de intrinsieke en economische betekenis. De PvdA hecht aan de intrinsieke, de persoonlijke en de sociale betekenis. Voor de SP en GroenLinks geldt dat ze het belangrijk vinden dat de instelling iets doet voor bepaalde doelgroepen. Allemaal zijn ze gevoelig voor het stedenbouwkundige argument en het argument van het verhogen van de verblijfskwaliteit.

Overheidsexperts Public Affairs heeft voor de MOgroep een analyse gemaakt van de verkiezingsprogramma's van een aantal landelijke partijen. Hier kunt u per partij en per onderwerp terugvinden wat de politieke partijen belangrijk vinden.

Benchmark
Gemeenten willen graag een beter voorzieningenniveau hebben dan de gemeenten die qua omgang vergelijkbaar zijn. Er is dus wel enige concurrentie tussen de gemeenten. Het kan helpen om zelf een benchmark uit te (laten) voeren, waarin een aantal gemeenten met een gelijke schaal worden vergeleken. Zo'n benchmark kan de nodige informatie opleveren om de politici in de gemeente waar je aan het lobbyen bent nader te informeren of onder druk te zetten.

Het uitvoeren van een benchmark kan ook voor de welzijnssector een bruikbaar instrument zijn.  Het biedt overzicht, het toont je betrokkenheid bij en deskundigheid van het onderwerp. Overheidsexperts Public Affairs helpt organisaties bij het uitvoeren van zo'n benchmark.

In de brochure wordt vervolgens geadviseerd om de eigen ambitie voor podiumkunsten te concretiseren.  Voorbeelden daarvan zijn: een nieuw complex, meer activiteiten voor een ander publiek, samenwerking met andere culturele instellingen, etc. De auteurs van de brochure adviseren om er nooit meer dan twee of drie te noemen. Het verdient aanbeveling om zuinig te zijn en nooit om meer geld te vragen.
Opvallend aan de brochure is dat geadviseerd wordt vooral vanuit de eigen organisatie te redeneren. Deze aanbodredenering is naar inzicht van Overheidsexperts Public Affairs enigszins gedateerd. Een effectieve lobby legt naast een aantrekkelijk aanbod ook nadruk op een vraaggerichte ambitie. Dit betekent bijvoorbeeld een pleidooi om de belangstelling en behoefte op een bepaald terrein te onderzoeken. Informatie over de wensen van burgers kunnen een ambitie ondersteunen.

Uiteindelijk komt het aan op het maken van een plan van aanpak (lobbyplan). Daarin moeten de belangrijkste speerpunten worden genoemd. Dit moet beperkt blijven tot twee of drie. Ook is van belang om de verkiezingsprogramma goed te lezen en te analyseren. Het is belangrijk om te weten welke speerpunten de partijen hebben. Dit geeft een voorsprong in de gesprekken die worden gevoerd met kandidaten. Ook is het handig om overeenkomsten in de programma's te zoeken om daarmee vervolgens aan de slag te gaan.

Verder staat in het lobbyplan welke activiteiten er worden uitgevoerd: Nodig ambtenaren uit voor een gesprek, geef een presentatie, organiseer een bijeenkomst. Tevens moeten er afspraken worden gemaakt wie van de organisatie contact heeft met de politieke partijen en de kandidaten. Hou het aantal woordvoerders beperkt, zodat er band kan worden opgebouwd en de woordvoerder een herkenbaar gezicht wordt van de organisatie.

Campagne
Hoewel het in de brochure niet met zoveel worden staat, hecht Overheidsexperts Public Affairs eraan dat organisaties tijdens de verkiezingscampagne regelmatig contact onderhouden met de partijen. Wissel de wijze waarop dat contact plaatsvindt af. Kies bijvoorbeeld in de ene maand voor een gesprek, in de volgende maand voor een nieuwsbrief en daarna weer voor een informeel moment of biedt een eigen notitie of rapport aan. Ook verdient het aanbeveling om tijdens de campagne een debat te organiseren. Laat de partijen maar eens hardop vertellen welke ambities ze hebben met het sociale domein en waarom het werkterrein de afgelopen periode zware financiële offers heeft moet brengen.

Wim Carabain

Lid wordenContact