Blog

Bericht voor het verkiezingsprogramma

Florentius Kist
26 juli 2013 | 1 minuut lezen

Een voorzitter van een politieke partij in een gemeente vertelde mij over twee berichten die hij ontvangen had ter voorbereiding op het verkiezingsprogramma.

Mailbericht van stichting

Een mailbericht van de lokale stichting Leergeld. Deze stichting stelt kinderen uit gezinnen waar een inkomen van maximaal 120 % van de bijstandsnorm binnenkomt, in de gelegenheid te stellen mee te laten doen bij  een sportclub,  muziekles etc. Zij ontvangen een incidentele subsidie. De stichting vraagt of deze subsidie structureel kan worden gemaakt.

Het is een tijdig bericht. Deze stichting weet duidelijk dat politieke partijen nu aan het verkiezingsprogramma werken. Maar de voorzitter vindt het toch een lastige vraag. Een verkiezingsprogramma is een document met politieke speerpunten en beleidsvoornemens. Een individueel verzoek om structurele subsidie past er daarom niet zo goed in. Hij zou het dan in een uitspraak over intensivering van armoede- of jeugdbeleid kunnen plaatsen, of in een standpunt over meer structurele steun voor stichtingen en vrijwilligersorganisaties. Maar is dit wat de stichting Leergeld bedoelde?

Goed:

  • tijdig bericht.
  • mailbericht, dat doorgestuurd kan worden.
  • mailbericht, dat de mogelijkheid biedt om tekst te kopiëren naar ander document.

Kan beter:

  • plaatsen van individueel belang in een breder politiek kader of maatschappelijk belang.
  • Iets meer informatie over hoeveel kinderen/gezinnen de stichting helpt.

 

Brief van WMO-adviesraad

Een brief van de WMO-adviesraad. Als onafhankelijke orgaan wilde de adviesraad zich niet inhoudelijk tot de partijen richten, maar wilde hen wel op de hoogte stellen van haar werkzaamheden. Daarom verwees ze naar het bijgevoegde jaarverslag.

Een tijdig bericht. Maar de boodschap of vraag vond de voorzitter lastig boven tafel te krijgen. Kennelijk wil de adviesraad haar toegevoegde waarde tonen, met kennelijk de bedoeling om nog betrokken te worden bij beleidsvraagstukken en -ontwikkeling. De voorzitter denkt dan aan uitspraken als: Bewoners en cliëntenorganisaties worden actief betrokken bij het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid rond zorg, welzijn en wonen. Daar zou de WMO-adviesraad toch tevreden mee mogen zijn.

Goed:

  • tijdig bericht.

Kan beter:

  • liever mailbericht, dat is makkelijker door te sturen.
  • in bericht proberen een zin te verwerken voor het verkiezingsprogramma.

 

Twee hele verschillende berichten. En hoe een voorzitter van een politieke partij ermee omgaat.

Lid worden