Blog

Haagse peutertoppers in de Schilderswijk

Met beleidsmedewerkers directie kinderopvang ministerie SZW naar JongLeren van Xtra in Den Haag.
4 april 2018 | 2 minuten lezen

Je gunt het iedereen: een bezoek aan een peuterspeelzaal en dan zien met hoeveel plezier kinderen, ouders en leidsters daar bezig zijn. Dit keer namen we beleidsmedewerkers van de directie kinderopvang van het ministerie SZW mee naar JongLeren van Xtra in Den Haag. Midden in de Schilderswijk staat de brede school het Palet met zo’n 800 leerlingen en 100 peuters in de voorschool, met verschillende nationaliteiten en achtergronden. Bij JongLeren noemen ze de voorschool trouwens peuterleerplekken.
Zo’n 80% van de vve-ouders op deze locatie komt niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Toch moest ook JongLeren de overgang maken van de oude subsidieregeling naar de nieuwe situatie met kinderopvangtoeslag 'voor (twee) werkende ouders'. En wat zie je?
Tot voor kort betaalden álle ouders € 20 per maand voor 10 uur peuteropvang. Nu zijn er allerlei regelingen voor verschillende groepen ouders. Met en zonder recht op een kinderopvangtoeslag, met en zonder een indicatie voor hun kind, met en zonder recht op de Haagse ‘Ooievaarsregeling’ voor ouders in de bijstand.
Daar komt nog bij dat peuters zonder indicatie nog maar 6 uur mogen komen. Hún ouders moeten hiervoor een inkomensafhankelijke ouderbijdrage betalen en daarvoor inkomensgegevens van beide ouders aanleveren bij JongLeren. JongLeren moet deze informatie vervolgens weer aanleveren bij de gemeente.
En de pedagogisch medewerkers? Het kost hen veel tijd om ouders uit te leggen welke gegevens ze moeten aanleveren en waarom sommige kinderen minder uren mogen komen. Terwijl de leidsters dagelijks merken hoe ontzettend nodig het is om juist méér tijd te besteden aan het pedagogische en sociale contact met de peuters en ouders. Heel wat kinderen groeien op in armoedige omstandigheden; sommige zijn slecht gekleed, hebben geen ontbijt gehad of worden anderszins verwaarloosd. De leidsters signaleren dat snel en helpen de ouders hun kind beter te verzorgen en het thuis meer aandacht te geven. JongLeren betrekt ouders er actief bij, organiseert ouderochtenden, werkt met vve-thuis en stimuleert de Nederlandse taal in de groep, ook als die bijna helemaal bestaat uit kinderen met bijvoorbeeld een Turkse of Marokkaanse achtergrond. Een Marokkaanse leidster werkt juist op een groep met Turkse kinderen, zodat deze kinderen en ouders Nederlands met haar moeten praten. En dat doen ze ook, vertelt deze leidster enthousiast.
Nog een onrustbarende consequentie van de teruggang naar 6 uur is dat er nu dubbel zoveel kinderen nodig zijn om de groepen weer te vullen. Dat zal niet gemakkelijk worden. Emiel Grootscholten, manager van JongLeren, voorziet sluiting van groepen op locaties waar straks minder kinderen zonder indicatie komen. Dat leidt weer tot segregatie. Er ging een wereld vol praktische haken en ogen voor de ambtenaren open. 
Ook deze keer bleek weer hoe nuttig het is dat we landelijke partijen meenemen op werkbezoeken. Dat doen we met Tweede Kamerleden tijdens de recesperioden, maar ook met medewerkers van ministeries en kennisinstituten. Dat Rijksbeleid lokaal soms zo averechts uitpakt is voor hen in eerste instantie een schok, maar daarna vaak een eyeopener. Dan leidt het tot een coöperatieve houding die helpt om zaken alsnog recht te breien. En het mooie is dat we altijd organisaties weten te vinden die hen graag willen ontvangen. Binnenkort hebben we nog een werkbezoek in Leiden voor medewerkers van het Sociaal Cultureel Planbureau; de directeur-generaal van het ministerie SZW bezoekt het peuterwerk in Amsterdam en staatssecretaris Tamara van Ark (SZW) gaat langs bij het peuterwerk in Hilversum en Soest. Hopelijk zien ook zij daarna de grote meerwaarde van een basisvoorziening voor álle peuters, die het peuterwerk voor iedereen beter, efficiënter en effectiever maakt.

Geïnteresseerd in de presentatie over de harmonisatie bij JongLeren? Zie hier op de website.

Lid wordenContact