Publicatie

Keuzewijzer E-tools. Voor gemeenten die inwoners online willen betrekken.

27 juni 2018 | 1 minuut lezen

In de Keuzewijzer e-tools vind je verschillende vormen van online burgerbetrokkenheid die in de praktijk gebruikt worden. We presenteren een actueel overzicht van de bestaande e-tools, hun toepassingsmogelijkheden en de ervaringen van gemeenten die deze al gebruiken. 

1 document en 1 link toegevoegd