Themaoverzicht

Bedrijfsvoering & Financiering

Ondernemerschap

Een sterke branche vraagt om gezonde bedrijven met een goede bedrijfsvoering. Als brancheorganisatie draagt Sociaal Werk Nederland daaraan bij door onze leden te informeren over bijvoorbeeld financieringsbronnenen fiscaliteit. Speciale aandacht is er voor aanbesteden en de relatie met gemeenten (inkoopmodellen), want die relatie is cruciaal voor effectief sociaalwerk. We pleiten voor goede en heldere afspraken en werken samen met relevante partijen aan instrumenten om dit te bevorderen. Om organisaties financieel gezond te houden laten we financiële kengetallen ontwikkelen. Daarnaast stellen we adviezen op over hoe om te gaan met financiële uitdagingen, ontwikkelingen en tegenslagen.

Publicaties

 

Staatssteun: welk risico loopt sociaal werk?

De onderstaande casus zet factoren uiteen die het risico op staatssteun voor sociaal werk verminderen.

-
801

SCP-rapport Publiek Voorzien

Inzicht in de ontwikkelingen en achtergronden uitgaven van 27 publieke voorzieningen in de periode 1998-2015.

-
473

Het Nieuwe Contracteren

Vergroot je impact dankzij opgave- en gebiedsgericht contracteren in het sociaal domein

-
2735

De toekomst van peuterwerk

Het verslag van de strategiebijeenkomst van het Landelijk Overleg Peuterspeelzaalwerk, met als thema De toekomst van peuterwerk in het sociaal domein.

-
1303

Landelijke infographic Benchmark Sociaal Werk Nederland

De infographic Benchmark Sociaal Werk Nederland met de landelijke gemiddelden van de leden Sociaal Werk Nederland.

Han Bijker
-
1775

Toelichting bij de Infographic Benchmark Sociaal Werk

De definities van de indicatoren in de Infographic Benchmark Sociaal Werk 2016.

Han Bijker
-
1368

Adviestabel VNG ouderbijdragen 2018 peuterwerk beschikbaar

De VNG-adviestabel voor ouderbijdragen voor het peuterwerk 2018 is beschikbaar. De tabel is afgestemd op de Landelijke Kinderopvangtoeslagentabel voor 2018. In de bijlage vindt u...

-
1252

Voorlopige salaristabel cao 2017-2019

Het cao-akkoord is nog niet definitief, omdat de leden van Sociaal Werk Nederland en van de vakbonden over het cao-onderhandelaarsakkoord hun stem kunnen uitbrengen. Op 12 juli wordt duidelijk of...

Maaike Verheul
-
2528

Salaristabel ID-werknemers per 1 juli 2017

Bijgaand de salaristabel voor ID-werknemers per 1 juli 2017. Dit salaris stijgt in verband met de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2017.

Maaike Verheul
-
1184

Salaristabellen cao 2014 - 2016

Bijgaand de salaristabellen behorend bij de cao 2014-2016.

Maaike Verheul
-
1738
Ik wil delen
Home
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten