Themaoverzicht

Bedrijfsvoering & Financiering

Ondernemerschap

Een sterke branche vraagt om gezonde bedrijven met een goede bedrijfsvoering. Als brancheorganisatie draagt Sociaal Werk Nederland daaraan bij door onze leden te informeren over bijvoorbeeld financieringsbronnenen fiscaliteit. Speciale aandacht is er voor aanbesteden en de relatie met gemeenten (inkoopmodellen), want die relatie is cruciaal voor effectief sociaalwerk. We pleiten voor goede en heldere afspraken en werken samen met relevante partijen aan instrumenten om dit te bevorderen. Om organisaties financieel gezond te houden laten we financiële kengetallen ontwikkelen. Daarnaast stellen we adviezen op over hoe om te gaan met financiële uitdagingen, ontwikkelingen en tegenslagen.

Nieuwsbericht

Werk mee aan de enquête over administratieve lasten in het sociaal domein (Wmo en Jeugdwet)

Op 27 januari 2020 geplaatst door

Niemand wil administratieve lasten, toch zijn ze er. Ondanks alle inspanningen zijn administratieve lasten in de uitvoering van de Jeugdwet en de Wmo nog steeds hoog. Om (nog) beter inzicht verkrijgen in de huidige problematiek, is door brancheorganisaties van zorgaanbieders, VNG en VWS gezamenlijk bijgevoegde enquête ontwikkeld voor zorgaanbieders en dus ook sociaal werk en gemeenten.

Doel van deze enquête is om nieuwe en/of aanvullende interventies te kunnen benoemen om administratieve lasten te kunnen terugdringen. De resultaten van deze enquête worden gecombineerd met een data-analyse van het landelijke berichtenverkeer om conclusies te kunnen trekken over het functioneren van het totale proces van contracteren tot declareren.

We willen u vragen om deze enquête in te vullen. We hopen dat veel mensen binnen uw gemeente of zorgorganisatie, met verschillende functies, deze enquête in willen vullen.U mag deze enquête doorsturen aan uw collega’s. Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 10 minuten in beslag. De enquête is in te vullen tot 20 februari.
Naar de Enquête voor zorgaanbieders.
Naar de Enquête voor gemeenten.

De terugkoppeling van de resultaten vindt medio april/mei plaats, onder andere via de website van het Ketenbureau i-Sociaal Domein: www.i-sociaaldomein.nl.

De enquête wordt uitgevoerd door Q-Consult Zorg (een adviesbureau dat veel ervaring heeft met het doen van onderzoek in de sector) in opdracht van het Ketenbureau i-Sociaal Domein. Het Ketenbureau i-Sociaal Domein is de uitvoeringsorganisatie van gemeenten en zorgaanbieders en heeft als missie het structureel verminderen van de vermijdbare administratieve lasten. De brancheorganisaties zorg (Actiz, VGN, Valente, GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland), het ministerie van VWS en de VNG zijn gezamenlijk opdrachtgever van het ketenbureau i-Sociaal Domein.

Vragen? Regioadviseurs!
Het Ketenbureau i-Sociaal Domein beschikt over regioadviseurs die uw organisatie kunnen ondersteunen bij het oplossen van knelpunten op het gebied van administratieve lasten. U kunt hier met hen contact opnemen voor het maken van een afspraak.

Bron: ketenbureau i-sociaaldomein
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten