Themaoverzicht

Bedrijfsvoering & Financiering

Ondernemerschap

Een sterke branche vraagt om gezonde bedrijven met een goede bedrijfsvoering. Als brancheorganisatie draagt Sociaal Werk Nederland daaraan bij door onze leden te informeren over bijvoorbeeld financieringsbronnenen fiscaliteit. Speciale aandacht is er voor aanbesteden en de relatie met gemeenten (inkoopmodellen), want die relatie is cruciaal voor effectief sociaalwerk. We pleiten voor goede en heldere afspraken en werken samen met relevante partijen aan instrumenten om dit te bevorderen. Om organisaties financieel gezond te houden laten we financiële kengetallen ontwikkelen. Daarnaast stellen we adviezen op over hoe om te gaan met financiële uitdagingen, ontwikkelingen en tegenslagen.

Nieuwsbericht

1 juli: energiebesparingsplicht en informatieplicht voor ondernemers

Op 24 juni 2019 geplaatst door

Verbruikt uw bedrijf of instelling ('inrichting') per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent)? U bent dan verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Dit is de energiebesparingsplicht.

Daar komt per 1 juli de informatieplicht bij. Dat betekent dat u uiterlijk 1 juli 2019 per inrichting moet rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen. Dit doet u in eLoket, van RVO.nl.

Sociaal Werk nederland heeft afgelopen jaar haar leden gewezen op deze verplichting. Omdat de datum van 1 juli naderbij komt, hier nog een reminder.

Drijver van instelling
De zgn. ‘drijver’ van de inrichting moet de rapportage invullen. In veel gevallen zal dat de huurder zijn, maar dat is juridisch niet 100% eenduidig. Zie voor meer uitleg over de ‘drijver van de inrichting’ de website van InfoMil hierover.

Informatieplicht
Voor 1 juli 2019 moeten 125.000 bedrijven en instellingen rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen. Met deze informatieplicht willen de overheid en het bedrijfsleven energie besparen stimuleren. Zo krijgt ook de CO2-reductie in Nederland een impuls. De rapportages kunnen sinds 28 februari 2019 in eLoket bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland worden ingediend.

Alle bedrijven en instellingen die per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent) verbruiken, hebben de plicht hun energiebesparende maatregelen te rapporteren.

Erkende Maatregelenlijsten
Uitgangspunt voor de informatieplicht zijn de Erkende Maatregelenlijsten (EML). Deze bevatten voor 19 bedrijfstakken energiebesparende maatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. De actuele EML met daarin nieuwe maatregelen is 5 maart 2019 gepubliceerd. Ook zijn er meer subsectoren en gebouwtypen toegevoegd.

Sociaalwerkorganisaties vallen (meestal) niet onder een van de 19 genoemde bedrijfstakken, maar onder de categorie 'bedrijfstak zonder EML' (bij de bedrijfstak 'zorg en welzijnsinstellingen' worden alleen instellingen voor medische behandeling bedoeld).

Bereid u goed voor op de informatieplicht

  1. Bekijk de introductiefilm Informatieplicht Energiebesparing
  2. Gebruik het Stappenplan informatieplicht energiebesparing om te controleren of uw bedrijf of instelling aan de informatieplicht energiebesparing moet voldoen, welke maatregelen u op hoofdlijnen kunt nemen en hoe het rapporteren in eLoket werkt. Het echte rapporteren doet u in eLoket.
  3. Heeft u een informatieplicht bepaal dan met het stappenplan welke Erkende Maatregelenlijst voor uw bedrijfstak geldt en wat de lijst op hoofdlijnen inhoudt. Het stappenplan is een hulpmiddel het echte rapporteren, doet u in eLoket.
  4. Schaf eHerkeningsmiddel niveau 1 aan. Hoe u dat moet doen, staat in het stappenplan.
  5. Loop voor dat u gaat rapporteren de complete EML voor uw bedrijfstak door op de door u genomen energiebesparende maatregelen. Is er voor uw bedrijf of instelling geen EML zet dan op de rij welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen die voor uw bedrijf of instelling een terugverdientijd hebben van 5 jaar of minder.
  6. Rapporteer uiterlijk 1 juli 2019 de door u genomen maatregelen in eLoket.

Meer weten?

 

Zie ook: Hoever bent u al met energie besparen?
E-loket energiebesparing open

Bron: RVO
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten