Themaoverzicht

Bedrijfsvoering & Financiering

Ondernemerschap

Een sterke branche vraagt om gezonde bedrijven met een goede bedrijfsvoering. Als brancheorganisatie draagt Sociaal Werk Nederland daaraan bij door onze leden te informeren over bijvoorbeeld financieringsbronnenen fiscaliteit. Speciale aandacht is er voor aanbesteden en de relatie met gemeenten (inkoopmodellen), want die relatie is cruciaal voor effectief sociaalwerk. We pleiten voor goede en heldere afspraken en werken samen met relevante partijen aan instrumenten om dit te bevorderen. Om organisaties financieel gezond te houden laten we financiële kengetallen ontwikkelen. Daarnaast stellen we adviezen op over hoe om te gaan met financiële uitdagingen, ontwikkelingen en tegenslagen.

Nieuwsbericht

Handreiking Berenschot, Kostprijsberekeningen Sociaal Werk

Op 17 mei 2018 geplaatst door

Organisatieadviesbureau Berenschot heeft in opdracht van Sociaal Werk Nederland de handreiking Kostprijsberekeningen Sociaal Werk opgesteld (zie bijlage). Een aantal leden heeft eraan meegewerkt. Met behulp van deze handreiking kunnen sociaalwerkorganisaties zelf de kostprijzen van hun dienstverlening berekenen, zodat ze bij tariefonderhandelingen goed beslagen ten ijs komen.

Snel aan de slag: drie regionale workshops in juni: Zwolle, Eindhoven, Utrecht
Om de ins en outs van dit kostprijsmodel toe te lichten organiseren we in juni drie regionale workshops. Onder leiding van twee adviseurs van Berenschot gaan we bovendien daadwerkelijk aan de slag met het berekenen van kostprijzen. Dat doen we aan de hand van oefeningen en desgewenst specifieke informatie van deelnemers over hun eigen organisatie.

Kostprijzen als houvast voor tarieven
Inzicht in de kostprijzen van de eigen dienstverlening is voor sociaalwerkorganisaties essentieel om met gemeenten het juiste gesprek te kunnen voeren over reële tarieven. Een nieuwe Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) verplicht alle gemeenten om voortaan de tarieven voor Wmo-dienstverlening te onderbouwen aan de hand van parameters. Maar welke parameters hanteren ze en waarom juist die?

Handvat voor gesprek tarieven
Sociaal Werk Nederland adviseert sociaalwerkorganisaties om goed voorbereid en proactief met hun opdrachtgevers in gesprek te gaan over de tarieven voor hun dienstverlening. De handreiking Kostprijsberekeningen Sociaal Werk biedt daartoe de juiste handvatten: zowel de manier waarop je kostprijzen kunt berekenen als de vereiste parameters.

Omdat het een generieke handreiking is moeten sociaalwerkorganisaties die zelf ‘op maat’ maken. Iedere organisatie verkeert immers in een eigen (unieke) situatie en moet zelf beslissen welke parameters dan handig en bruikbaar zijn. Wél voorziet de handreiking in een uniforme rekenmethode, waardoor je voorkomt dat in gesprekken tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers ‘appels met peren’ worden vergeleken.

Ook voor gemeenten, want kostprijs is niet een reëel tarief
Ook voor opdrachtgevers/gemeenten is deze handreiking van belang: het biedt inzage in de componenten waaruit kostprijzen zijn opgebouwd en welke afwegingen vervolgens moeten worden gemaakt. Want let wel: een kostprijs is niet hetzelfde is als een reëel tarief.

Bewoners hebben recht op goede ondersteuning bij problemen 
Kwaliteit van sociaal werk is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. En geld speelt daarin wel degelijk een rol.

Workshops Kostprijsberekeningen Sociaal Werk
In juni 2018 organiseerden we drie regionale workshops: Zwolle, Eindhoven en Utrecht.

Meer weten: Marcel Mathijssen 06-29259413; Mathijssen@sociaalwerk.nl

Bron: Sociaal Werk Nederland, Berenschot
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Organisatie: Sociaal Werk Nederland
Functie: Communicatieadviseur
Ik wil delen
Home
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten