Themaoverzicht

Bedrijfsvoering & Financiering

Arbeidszaken & Ondernemerschap

Een sterke branche vraagt om gezonde bedrijven met een goede bedrijfsvoering. Als brancheorganisatie draagt Sociaal Werk Nederland daaraan bij door onze leden te informeren over bijvoorbeeld financieringsbronnenen fiscaliteit. Speciale aandacht is er voor aanbesteden en de relatie met gemeenten (inkoopmodellen), want die relatie is cruciaal voor effectief sociaalwerk. We pleiten voor goede en heldere afspraken en werken samen met relevante partijen aan instrumenten om dit te bevorderen. Om organisaties financieel gezond te houden laten we financiële kengetallen ontwikkelen. Daarnaast stellen we adviezen op over hoe om te gaan met financiële uitdagingen, ontwikkelingen en tegenslagen.

Forum discussie

Welke welzijnsorganisatie gebruikt Power BI?

  • Wij zijn op dit moment aan het onderzoeken wat een goede rapportagetool zou kunnen zijn voor onze welzijnsorganisatie De Schoor in Almere. We hebben een mooie presentatie gezien over Power Bi, maar vragen ons af of daar in de praktijk al mee gewerkt wordt door welzijnsorganisaties. We zijn zeer geinteresseerd in gebruikerservaringen.

    Alvast dank voor de reacties!

Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten