Themaoverzicht

Bedrijfsvoering & Financiering

Ondernemerschap

Een sterke branche vraagt om gezonde bedrijven met een goede bedrijfsvoering. Als brancheorganisatie draagt Sociaal Werk Nederland daaraan bij door onze leden te informeren over bijvoorbeeld financieringsbronnenen fiscaliteit. Speciale aandacht is er voor aanbesteden en de relatie met gemeenten (inkoopmodellen), want die relatie is cruciaal voor effectief sociaalwerk. We pleiten voor goede en heldere afspraken en werken samen met relevante partijen aan instrumenten om dit te bevorderen. Om organisaties financieel gezond te houden laten we financiële kengetallen ontwikkelen. Daarnaast stellen we adviezen op over hoe om te gaan met financiële uitdagingen, ontwikkelingen en tegenslagen.

20 december 2018

Event over Energiebesparing 31 jauari 2019

Energiebesparing is niet langer vrijblijvend’, stelt Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad. In zijn keynote tijdens het event Partners in Energie-uitdagingen op 31 januari neemt hij u...

116
27 november 2018

Elfde nieuwsbrief voor gemeenten van het CBS

De elfde Nieuwsbrief voor gemeenten van het CBS is verschenen.

138
23 november 2018

Hoever bent u al met energie besparen in uw organisatie? De Wet milieubeheer verandert in 2019.

In het Energieakkoord is afgesproken dat bedrijven en instellingen strenger zullen worden gecontroleerd op artikel 2.15 van de Wet milieubeheer (Wm). De wet schrijft middelgrote bedrijven voor om...

431

SCP-rapport Publiek Voorzien

Inzicht in de ontwikkelingen en achtergronden uitgaven van 27 publieke voorzieningen in de periode 1998-2015.

De toekomst van peuterwerk

Het verslag van de strategiebijeenkomst van het Landelijk Overleg Peuterspeelzaalwerk, met als thema De toekomst van peuterwerk in het sociaal domein.

Landelijke infographic Benchmark Sociaal Werk Nederland

De infographic Benchmark Sociaal Werk Nederland met de landelijke gemiddelden van de leden Sociaal Werk Nederland.

Toelichting bij de Infographic Benchmark Sociaal Werk

De definities van de indicatoren in de Infographic Benchmark Sociaal Werk 2016.

Op de agenda
Er zijn geen activiteiten om weer te geven.
Organisatie: Sociaal Werk Nederland
Functie: Senior beleidsmedewerker
Ik wil delen
Home
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten