Themaoverzicht

Bedrijfsvoering & Financiering

Ondernemerschap

Een sterke branche vraagt om gezonde bedrijven met een goede bedrijfsvoering. Als brancheorganisatie draagt Sociaal Werk Nederland daaraan bij door onze leden te informeren over bijvoorbeeld financieringsbronnenen fiscaliteit. Speciale aandacht is er voor aanbesteden en de relatie met gemeenten (inkoopmodellen), want die relatie is cruciaal voor effectief sociaalwerk. We pleiten voor goede en heldere afspraken en werken samen met relevante partijen aan instrumenten om dit te bevorderen. Om organisaties financieel gezond te houden laten we financiële kengetallen ontwikkelen. Daarnaast stellen we adviezen op over hoe om te gaan met financiële uitdagingen, ontwikkelingen en tegenslagen.

19 maart 2019

eLoket voor Informatieplicht energiebesparing open

Verbruikt uw bedrijf of instelling ('inrichting') per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent)? U bent dan verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen.

87
14 maart 2019

Kennis- en praktijkdagen 'Contracteren in het sociaal domein'

Save the date: 13 t/m 15 mei 2019, Jaarbeurs Utrecht. Doe mee aan de tweede editie van de kennis- en praktijkdagen, over inkoop, beleidsvorming, uitvoering en theorie.

93
11 maart 2019

Gebruikerssessie Vindplaats inkoop sociaal domein

Alle beschikbare kennis over inkoop in het sociaal domein in één digitale vindplaats. Om die te realiseren zijn er zes gebruikerssessies om wensen van onder meer sociaalwerkorganisaties op te halen.

48

Staatssteun: welk risico loopt sociaal werk?

De onderstaande casus zet factoren uiteen die het risico op staatssteun voor sociaal werk verminderen.

SCP-rapport Publiek Voorzien

Inzicht in de ontwikkelingen en achtergronden uitgaven van 27 publieke voorzieningen in de periode 1998-2015.

Het Nieuwe Contracteren

Vergroot je impact dankzij opgave- en gebiedsgericht contracteren in het sociaal domein

De toekomst van peuterwerk

Het verslag van de strategiebijeenkomst van het Landelijk Overleg Peuterspeelzaalwerk, met als thema De toekomst van peuterwerk in het sociaal domein.

Organisatie: Sociaal Werk Nederland
Functie: --
Ik wil delen
Home
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten