Blog

STORYTELLING EN SUCCESVOL INBURGEREN VAN VLUCHTELINGEN

Het gaat niet goed met de inburgering van vluchtelingen. Slechts 25% van hen slaagt erin om werk te vinden. Reden voor een Congres ‘Succesvolle inburgering'
10 oktober 2019 | 2 minuten lezen

Het gaat niet goed met de inburgering van vluchtelingen. Slechts 25% van hen slaagt erin om werk te vinden. Reden voor het ministerie van SZW om het huidige beleid op de schop te doen. Gemeenten krijgen vanaf 2021 de touwtjes in handen om te zorgen dat nieuwkomers zo snel mogelijk de Nederlandse taal leren en aan het werk gaan. Reden voor Vluchtelingenwerk Noord Nederland om samen met Stavoor een Congres ‘Succesvolle inburgering, verbinden, verbeteren, versnellen’ te organiseren en  iedereen die betrokken is bij de inburgering van vluchtelingen een idee te geven wat er aan zit te komen. Dagvoorzitter Barahm Sadehi nodigde een aantal sprekers en aanwezigen in de zaal actief uit om hun verhaal te doen. Volgens mij volop ingrediënten voor de organisatie om hier een richtinggevend en inspirerend visieverhaal van de maken. .

Verschillende perspectieven, verschillende sporen

Mooi, dat de organisatie ruimte gaf aan zoveel verschillende perspectieven op ‘wat nodig is’ en ‘wat werkt’ voor succesvolle integratie. Deze input geeft aanwijzingen welke verschillende wegen/sporen bewandeld moeten worden om het uiteindelijke doel te bereiken.

Nieuwkomer en ondernemer Manar Aburshaid benadrukte het belang van een spoor ‘zo vroeg mogelijk aan de slag gaan met nieuwkomers’ en ‘het wegnemen van belemmerende wetten en regels’. HR Directeur Judith Blenken Blijdenstein pleitte voor een spoor: ‘starten vanuit de vraag van werkgevers’.  Wethouder Piet de Ruiter ging voor een spoor ‘integrale aanpak (overheid, onderwijs en ondernemers, waarbij de gemeentelijke consulent  inburgering de sleutelrol vervult).

Mensen uit de zaal spraken zich uit voor een aantal andere sporen. O.a.: specifieke aandacht voor de inburgering van vrouwen; onderwijsoplossingen voor dertig plussers, het volgen van en sturen op resultaten, specifieke aandacht voor ‘zwakkere broeders’, het creëren van draagvlak bij bedrijven om minder kansrijke mensen een werkplek te geven.

Visie verhaal  metafoor van op reis gaan

De organisatie zou al deze mini verhalen kunnen verwerken in wat in de storytelling ‘een visieverhaal’ heet. Een richtinggevend en inspirerend verhaal, dat verleden, heden en toekomst verbindt.  Om duidelijk te maken wat een visieverhaal is, gebruik ik graag de metafoor van samen op reis gaan:

  • Hier komen we vandaan en dit zijn processen die werken en die we willen behouden (verleden);
  • Hier staan we nu, dit zijn zaken die succes belemmeren (heden);
  • Hier willen we naar toe, dit is het wenkende perspectief (toekomst);
  • Dit is de weg die we moeten gaan om van A naar Beter te komen (strategie/sporen)

Vooral het ‘why’, de onderbouwing waarom het anders moet is belangrijk. Wat is de reden dat mensen zich zouden moeten/willen verbinden aan de verandering?

Verbinden, verbeteren, versnellen

Als ik de zaal zo beluisterde leeft en speelt er van alles bij (vooral?) mensen in de uitvoering. Vertellen van een ‘goed’ visieverhaal zal ook maken dat mensen in gesprek gaan over het ‘hoe’.  Wat betekent deze strategie voor de dagelijkse praktijk? Welk aandeel kan ik voor mijn rekening nemen? Welk aandeel kan een andere partij voor zijn rekening nemen?

2021 lijkt nog ver weg, maar time flies.  Een goed visieverhaal zal verbinden, veranderen en versnellen.

Nieuwsgierig naar de waarde van een richtinggevend en inspirerend visieverhaal? riemie@enerrgy.nl