Nieuwsbericht

Buurt- en dorpshuizen: verdere rijkscompensatie voor de coronaschade bij deze relevante ‘voorliggende’ voorzieningen blijft noodzakelijk

Op 22 oktober 2020 geplaatst door

Buurt- en dorpshuizen: verdere rijkscompensatie voor de coronaschade bij deze relevante ‘voorliggende’ voorzieningen blijft noodzakelijk

Sociaal Werk Nederland heeft de afgelopen tijd in nauwe afstemming met VNG overleg gevoerd over compensatiemaatregelen buurt- en dorpshuizen.

Het kabinet stelt € 17 miljoen voor 2020 beschikbaar om gemeenten te compenseren voor de extra uitgaven bij de buurt- en dorpshuizen als gevolg van de coronamaatregelen. Voorlopige berekeningen komen echter hoger uit. Nu de coronacrisis en horeca beperkende maatregelen voortduren, is ook in 2021 verstrekking van rijkscompensatie voor buurt- en dorpshuizen noodzakelijk.

Deze extra uitgaven voor gemeenten bestaan onder andere uit het kwijtschelden van huur en het compenseren van tegenvallende inkomsten uit bijvoorbeeld horeca en zaalverhuur. Dankzij de motie Futselaar (35438-10) kunnen buurt- en dorpshuizen in principe ook een beroep doen op de TOGS/TVL, maar in de praktijk is dat niet altijd mogelijk of toereikend.

De VNG heeft derhalve samen met de branches waaronder Sociaal Werk Nederland, gepleit voor een specifieke tegemoetkoming vanuit het Rijk voor de lokale coronaschade.
Sociaal Werk Nederland sluit zich aan bij de oproep van de VNG aan het kabinet voor een principeuitspraak van het kabinet en op de medewerking van het kabinet bij de rijkscompensatie voor de coronaschade bij deze relevante zogeheten ‘voorliggende’ voorzieningen in 2020 én 2021.

De VNG heeft dat als volgt gesteld in de positionpaper die verstuurd is naar kabinet en Kamerleden in verband met de begrotingsbehandeling van VWS begin november 2020: “Het gaat om 8.345 instellingen gevarieerd in grootte en subsidiëring, maar met een gemeenschappelijk doel: het op non-profit basis bieden van ontmoetingsmogelijkheden tussen inwoners, sociaal-culturele activiteiten en in toenemende mate zorg, bijvoorbeeld in de vorm van dagbesteding."

"Hierdoor zijn deze centra van essentieel belang voor de leef-baarheid en sociale cohesie in dorpen, buurten en wijken. AEF heeft becijferd dat in 2020 € 17 miljoen coronacompensatie nodig is in het beste scenario en € 31,3 miljoen in het slechtste scenario bij coronasluiting ook na 1 juni, maar nog niet alles was daarbij in beeld. De branches hebben in de eerste periode tot 1 juni op basis van een uitgebreide enquête € 50 miljoen schade geraamd.

Voor de periode erna wisselen de coronamaatregelen qua aantal toegestane personen bij samenkomsten en daarmee de inkomsten noodgedwongen voortdurend, dus er is nog geen goede inschatting te maken. De balans zal later dit jaar opgemaakt worden. Wij rekenen gezien uw eerdere inzet op een principeuitspraak van u en op de medewerking van het kabinet bij de rijkscompensatie voor de coronaschade bij deze relevante zogeheten ‘voorliggende’ voorzieningen in 2020 én 2021”.

Sociaal Werk Nederland informeert u als er verdere ontwikkelingen zijn. 

Bron: VNG, Sociaal Werk Nederland
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten