Bedrijfsvoering & effectiviteit

Een sterke branche vraagt om gezonde bedrijven met een goede bedrijfsvoering. Als brancheorganisatie draagt Sociaal Werk Nederland daaraan bij door onze leden te informeren over bijvoorbeeld financieringsbronnenen fiscaliteit. Speciale aandacht is er voor aanbesteden en de relatie met gemeenten (inkoopmodellen), want die relatie is cruciaal voor effectief sociaalwerk. We pleiten voor goede en heldere afspraken en werken samen met relevante partijen aan instrumenten om dit te bevorderen. Om organisaties financieel gezond te houden laten we financiële kengetallen ontwikkelen. Daarnaast stellen we adviezen op over hoe om te gaan met financiële uitdagingen, ontwikkelingen en tegenslagen.

Meer informatie Minder informatie
Items binnen dit thema met de tag "kinderopvang".
Uitgelicht
Nieuws |

Hoe ’s lands grootste achterstandswijk erbovenop komt, en wat sociaal werk elders in Nederland daaraan heeft

Bespiegelingen over het werkbezoek van Sociaal Werk Nederland en staatssecretaris Van Ark aan het NPRZ in Rotterdam-Zuid; wat kan...

Nieuws

Nieuws |

Nieuwe handreikingen urenuitbreiding voorschoolse educatie

Op 1 augustus 2020 wordt het Wijzigingsbesluit urenuitbreiding voorschoolse educatie van kracht -
Deze handreikingen...

Nieuws |

Gemeenten moeten bij inkoop meer ruimte laten voor kwaliteit en innovatie

Dag van het sociaal domein Noord-Brabant. ‘Hoe krijgen we voldoende goed (opgeleid) personeel in een lastige...

Blogs

Vve in Vietnam en Rotterdam

Onlangs was ik samen met Sylvia, mijn vrouw, drie weken op reis door Noord-Vietnam. We gingen daar vier dagen lopen...

Kennisbank

Staatssteun: welk risico loopt sociaal werk?

De onderstaande casus zet factoren uiteen die het risico op staatssteun voor sociaal werk verminderen.

De toekomst van peuterwerk

Het verslag van de strategiebijeenkomst van het Landelijk Overleg Peuterspeelzaalwerk, met als thema De toekomst van peuterwerk in het sociaal domein.
Lid worden