Publicatie

Onderzoek bewijst effect 2 jaar VVE bij jonge kinderen

10 oktober 2017 | 1 minuut lezen

Kinderen die twee jaar een voorschools programma (vve) volgen scoren beter op taal en rekenen in groep 1 en 2 van de basisschool. Ook kunnen zij zich beter aanpassen op school en maken minder gebruik van extra begeleiding dan kinderen die één jaar vve volgen. Zie in de bijlage een samenvatting van het onderzoek van de Universiteit van Leuven.

1 document toegevoegd
Lid wordenContact