Publicatie

Handreiking voor zelfevaluatie van Raad van Toezicht en Besturen

Annemie Kemps
4 oktober 2011 | 1 minuut lezen

27 september 2010

De handreiking is een ondersteuning bij de zelfevaluatie van de Raad van Toezicht of Bestuur: hoe richt je een goede zelfevaluatie in, over welke onderwerpen en hoe.

De Governancecode W&MD schrijft een jaarlijkse evaluatie van het eigen functioneren voor. Een goede zelfevaluatie draagt bij aan de professionaliteit van de Raad van Toezicht of het Bestuur.

1 document toegevoegd
Lid wordenContact