Publicatie

Modelreglementen Governancecode

Annemie Kemps
4 oktober 2011 | 1 minuut lezen

20 augustus 2009

Om het toepassen en het implementeren van de Governancecode W&MD te ondersteunen, zijn modelreglementen beschikbaar: Voor model Instruerend Bestuur een Bestuursreglement; voor model Toezichthoudend Bestuur een Directiereglement en een Bestuursreglement; voor model Raad van Toezicht een reglement Raad van Bestuur en een reglement Raad van Toezicht.

Het zijn volledige uitwerkingen van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zoals de Governancecode W&MD die vereist. Met daaraan toegevoegd (keuze) bepalingen voor de werkwijzen.

5 documenten toegevoegd
Lid wordenContact