Publicatie

rapportage Bezuinigingsscan 2011

Han Bijker
3 oktober 2011 | 1 minuut lezen

In 2012 wordt de branche Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening met een aanzienlijke afname van de gemeentelijke financiering geconfronteerd. Een krimp van 10 à 15 % is een reële verwachting. Dit blijkt uit de Bezuinigingsscan 2011 die de MOgroep deze zomer door haar leden heeft laten invullen.

1 document toegevoegd
Lid wordenContact