Publicaties

Wet normering bezoldiging en afkopen van wachtgeld

De WNT heeft als doel om excessieve beloningen en ontslagvergoedingen onder instellingen in de (semi) publieke sector aan banden te leggen. De WNT zorgt ervoor dat inkomens en...

Programma 'Haal meer uit uw toezichthouder'

Het programma 'Haal meer uit uw toezichthouder' intrigeert niet alleen bestuurders en directeuren die hun Raad van Toezicht voor de eigen organisatie willen verbeteren, maar biedt bovenal...
1 link toegevoegd

Verslag toezichthoudersbijeenkomst 21 november 2012

Raad van Toezicht nieuwe stijl: Het 'toezicht op afstand' voorbij..... De vormgeving van nabij en proactief toezicht. Dat was het thema van de bijeenkomst van en voor toezichthouders in welzijn...

Dashboard voor Toezichthouders in het Sociale Domein

Weerslag van een werkbijeenkomst van 30 toezichthouders uit het sociale domein. Onder leiding van Jan Tilburgs (Stade Advies) en Ben Otten (Radar Advies) formuleerden zij de ijkpunten voor hun...

Nieuwe btw-regels voor toezichthouders

Alle informatie over de nieuwe btw-regeling die 1 januari 2013 ingaat. Nu: in de speciale editie van de Digitale Nieuwsbrief van NVTZ.  

Public governance

Artikel over de valkuilen voor kleine lokale organisaties en tips om uit de gevarenzone te blijven.

Toezichthouders in welzijn worden lid van nvtz, werkveld welzijn

Nvtz, werkveld welzijn, biedt brede ondersteuning bij de uitoefening en professionalisering van uw toezichthoudende taak in welzijn. 

Tips voor het bespreekbaar maken van goed bestuur

Uit: VMonline. Tip van de week: Goed bestuur bespreekbaar maken.

Van georganiseerd vertrouwen naar toetsbare kwaliteit

Over de governancecode W&MD. Artikel Som 3 Kracht + Kunde = Goud. Aan het woord: Leo Kruijt, directeur-bestuurder van de Welzijnsgroep Parkstad Limburg in Heerlen. Kader + Visie =...

Even checken: good governance?

Twee korte artikeltjes om goed bestuur en toezicht puntsgewijs na te lopen. De acht basisbeginselen voor goed governance is een check om in de organisatie te kijken hoe de stand van zaken...
Lid worden