Bedrijfsvoering & effectiviteit

Een sterke branche vraagt om gezonde bedrijven met een goede bedrijfsvoering. Als brancheorganisatie draagt Sociaal Werk Nederland daaraan bij door onze leden te informeren over bijvoorbeeld financieringsbronnenen fiscaliteit. Speciale aandacht is er voor aanbesteden en de relatie met gemeenten (inkoopmodellen), want die relatie is cruciaal voor effectief sociaalwerk. We pleiten voor goede en heldere afspraken en werken samen met relevante partijen aan instrumenten om dit te bevorderen. Om organisaties financieel gezond te houden laten we financiële kengetallen ontwikkelen. Daarnaast stellen we adviezen op over hoe om te gaan met financiële uitdagingen, ontwikkelingen en tegenslagen.

Meer informatie Minder informatie

Laatste nieuws

Nieuws |

Aanbestedingen Eindhoven

Het welzijnswerk in de wijken Eckart en Vaartbroek wordt met ingang van volgend jaar niet meer verzorgd door de Lumens Groep.

Nieuws |

Verslag toezichthoudersbijeenkomst 1 november 2011 staat online


Lees het verslag van de bijeenkomst Toezicht gaat over meer dan de continuïteit van de welzijnsorganisatie, governance in welzijn: de...

Nieuws |

Brief op Maat is beschikbaar.

Voor alle leden van de MOgroep is vanaf 3 november in de Basisbenchmark de Brief op Maat beschikbaar. Deze is samengesteld op...

Nieuws |

invoer Basisbenchmark definitief gesloten

Vanaf vanochtend is de invoer voor de Basisbenchmark defnitief gesloten. Er kunnen geen gegevens meer worden in gevoerd of...

Nieuws |

Register Governancecode W&MD


Leden MOgroep W&MD die de code (één van de drie delen) geïmplementeerd hebben en toepassen, kunnen dat sinds eind 2008 melden. Hun...

Nieuws |

Toezichthouders in welzijn verenigt u


Leden van Toezichthoudende Besturen en Raden van Toezicht in de welzijnsbranche kunnen zich sinds september 2008 verenigen in de...

Nieuws |

deadline invoer Basisbenchmark uitgesteld

Omdat het team van de Basisbenchmark de controles die uitgevoerd worden op de ingevoerde gegevens goed gestroomlijnd hebben is...

Nieuws |

Gemeentelijke financiering in 2012 krimpt met 10 à 15 %.

De bezuinigingsscan 2011 die de MOgroep in de zomer heeft uitgezet geeft als resultaat dat de branche Welzijn &...

Nieuws |

Laatste mogelijkheid om Basisbenchmark in te vullen

Komend weekend sluit de Basisbenchmark. Daarna kunnen leden geen gegevens over 2010 meer invullen. Direct daarna zal een...

Nieuws |

Pilot benchmark (het daadwerkelijk vergelijken) beschikbaar

18 juli 2011
Uw organisatie kan zich naar eigen voorkeur vergelijken met andere organisaties en de Brief op maat inzien:...

Lid wordenContact