Bedrijfsvoering & effectiviteit

Een sterke branche vraagt om gezonde bedrijven met een goede bedrijfsvoering. Als brancheorganisatie draagt Sociaal Werk Nederland daaraan bij door onze leden te informeren over bijvoorbeeld financieringsbronnenen fiscaliteit. Speciale aandacht is er voor aanbesteden en de relatie met gemeenten (inkoopmodellen), want die relatie is cruciaal voor effectief sociaalwerk. We pleiten voor goede en heldere afspraken en werken samen met relevante partijen aan instrumenten om dit te bevorderen. Om organisaties financieel gezond te houden laten we financiële kengetallen ontwikkelen. Daarnaast stellen we adviezen op over hoe om te gaan met financiële uitdagingen, ontwikkelingen en tegenslagen.

Meer informatie Minder informatie

Nieuws op het gebied van Arbeidszaken

Nieuws |

Kamerbrief Inkoop en Aanbesteden sociaal domein - Actieplan Inkoop met inhoud: samen goed contracteren

Aanbesteding: Actieplan en Kamerbrief minister VWS Hugo De Jonge met veel input van Sociaal Werk Nederland

Nieuws |

Gevraagd: effectieve methoden voor meidenwerk

Sociaal Werk Nederland doet onderzoek naar doelen en methoden van meidenwerk. Welke sociaal werkers willen vertellen over hun...

Nieuws |

Methode voorkomen huisuitzetting Vroeg Eropaf nu in 100 gemeenten

Amsterdam ontwikkelde een methodiek van vroegsignalering die het aantal huisuitzettingen fors terugdrong, en verdient

Nieuws |

Regiobijeenkomsten over cao-onderhandelingen

Sociaal Werk Nederland organiseert vijf regiobijeenkomsten over de nieuwe cao-onderhandelingen, en samen met Movisie en Alphen...

Nieuws |

Event over Energiebesparing 31 januari 2019

Energiebesparing is niet langer vrijblijvend’, stelt Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad. In zijn keynote tijdens het event...

Nieuws |

Gemeenten presenteren hoe zij samen sturen op doen wat werkt

Weten waar je op stuurt als gemeente, je tent opengooien, het bete voor bewoners. Effectief doen wat werkt. Congres 21 januari....

Nieuws |

Vernieuwd preventieprogramma ZonMw 2019 t/m 2022 ‘Integraal en met kennis aan de slag’

ZonMw start vanaf 2019 met een geactualiseerde subsidieronde gericht op Preventie.

Nieuws |

Uitnodiging voor toezichthouders sociaal werk: lokale leer- en experimenteeromgeving

Raden van toezicht van sociaalwerkorganisaties kunnen zich aanmelden voor een Lokale Innovatie Challenge “Vernieuwing in...

Nieuws |

Congres 21 januari 2019 - Samen sturen op doen wat werkt

Programma van dit must-join-congres! Hoe organiseren gemeenten en maatschappelijke organisaties dit in het sociaal domein?

Nieuws |

Wethouder Han de Jager: 'Geen drempels, indicaties en uurtje factuurtje’

Alphen aan den Rijn: Aanbieders verenigd in een samenwerkingsverband, krijgen nu gezamenlijk één bedrag om zorg en...

Onze leden in kaart