Nieuwsbericht

Verlies aan omzet buurthuizen nu serieus op de agenda

9 juli 2020 | 1 minuut lezen

Er komt een overhedenoverleg over reële rijkscompensatie voor coronaschade voor buurthuizen. De VNG en het ministerie van BZK zijn ermee aan de slag op basis van signalen en cijfers van Sociaal Werk Nederland,  de LSA (Samenwerkingsverband Actieve Bewoners) en de LVKK (Landelijke Vereniging Kleine Kernen). Volgens de VNG worden de afspraken hierover de komende weken gemaakt.

Uit de quickscan die Sociaal Werk Nederland hield onder lidorganisaties blijkt dat de sector zo'n 1400 buurthuizen en ontmoetingscentra beheert. In totaal lijdt de sector een netto-omzetverlies van bijna 8 miljoen als gevolg van verminderd gebruik door corona(maatregelen). Dat bedrag gaat over de periode van de start van de lockdown op 13 maart tot 1 juni. De 8 miljoen betreft het brutoverlies, verminderd met verlaagde kosten; ook zijn daarin al meegenomen de eventuele compensatiemaatregelen zoals TOGS, NOW, vermeerderd met eventuele extra kosten b.v. voor huisvestingsaanpassing, schoonmaak e.d.

Voor dit nettoverlies doet de VNG een beroep op VWS  en het Wmo-Zorgkader. Voor de 6100 andere buurt- en wijkcentra (zelfbeheer enz) doet VNG een beroep op geld van BZK en het Gemeentefonds. Zodra we meer weten over concrete bedragen en een regeling brengen we u op de hoogte. 

ContactLid worden