Nieuwsbericht

MINISYMPOSIUM GROTE ZORGEN, GROTE KANSEN IN HET SOCIAAL DOMEIN – 10 JULI 2020

24 juni 2020 | 2 minuten lezen

Datum: Vrijdag 10 juli 2020
Tijd: 10:00-11:30 uur
Locatie: Online via Teams. Na aanmelden ontvangt u uiterlijk een dag vooraf de link naar het symposium.

Terwijl woningbouwcorporaties en burgemeesters de noodklok luiden over de toename van de sociale problematiek in de wijken en de commissie Manshanden (VNG 2020) pleit voor meer investering in de 0-de lijn, worden juist welzijnsorganisaties bedreigd door grote bezuinigingen. Hoe bouwen we in deze spagaat een leefbare samenleving voor de toekomst?

Onder leiding van Eric van der Burg, voorzitter Sociaal Werk Nederland, organiseert de Werktafel Welzijn van het kennisplatform Utrecht Sociaal (kUS), samen met de sociaalwerkorganisaties uit de regio Utrecht en Gooi en Vechtstreek een minisymposium over de onmisbare kracht van sociaal werk in en met de Sociale Basis.

Vier sleutelfiguren in het sociaal domein, op het gebied van sociaal werk, burgerinitiatief, jeugdzorg en onderwijs trappen af met een prikkelende ‘pitch’. Zij gaan live met elkaar in gesprek.

U kunt actief participeren door vooraf via het aanmeldformulier een kwestie in te brengen of een vraag te stellen. Een selectie van de kwesties wordt voorgelegd aan het panel. U krijgt ook de mogelijkheid om te stemmen over ingebrachte kwesties en te reageren tijdens het debat. 

Achtergrondinfo
In het “Pleidooi voor de sociale basis” doen betrokken organisaties een voorzet om samen met gemeentes en partners van maatschappelijke organisaties in de (gezondheids)zorg, onderwijs, volkshuisvesting, veiligheid en in de ‘civil society’ te werken aan een duurzame, daadkrachtige en veerkrachtige sociale basis. Een sociale basis die bewoners in wijken, buurten en dorpen voorziet en ondersteunt in een sociaal veilige omgeving, waar mensen zich om elkaar kunnen en durven bekommeren. Onze visie is, en dat wordt ondersteund door tal van onderzoek, dat een dergelijke robuuste sociale basis radicaal kosten gaat besparen op de korte en middellange termijn in duur(der)e zorg, zowel in gezondheidszorg, GGZ, jeugdzorg en veiligheid en schuldenproblematiek.

Onze gasten debatteren met elkaar over de realiteit en illusies over de kracht en onmacht van de sociale basis… De sociale basis en het welzijnswerk is ‘laaghangend fruit’: zowel financieel (een makkelijke bezuinigingsprooi), maar juist ook als een grote kans om met weinig middelen veel te bewegen…

Meer informatie vindt u hier; en aanmelden kan hier. 

ContactLid worden