Nieuwsbericht

Toezichthouders in welzijn verenigt u

Annemie Kemps
4 oktober 2011 | 1 minuut lezen

Leden van Toezichthoudende Besturen en Raden van Toezicht in de welzijnsbranche kunnen zich sinds september 2008 verenigen in de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ), werkveld Welzijn.
Ga voor professionalisering van bestuur en toezicht van uw onderneming en zorg ervoor dat uw Bestuur of Raad van Toezicht lid wordt van NVTZ werkveld Welzijn. Aanmelden kan via http://www.nvtz.nl/new/public/aanmelden_leden.php

U bent voortdurend bezig uw welzijnsonderneming te professionaliseren. Niet alleen inhoudelijk, maar ook bestuurlijk. U wilt uw handelen kunnen legitimeren. U wenst goed bestuur en toezicht. Uitgevoerd op professionele wijze.
De MOgroep ondersteunt u daarbij: met een Governancecode W&MD en een aantal hulpmiddelen om de invoering van de code te vergemakkelijken (zie kennisbank Good governance) én met een eigen plek bij de NVTZ om in verenigingsverband van toezichthouders in welzijn het vak van toezicht houden te professionaliseren en deskundigheid te bevorderen door van elkaar te leren, dilemma’s te bespreken, ervaringen uit te wisselen, cursussen te volgen en kennis op te doen.
Aansluiting bij NVTZ biedt veel voordelen. De NVTZ bestaat al vijftien jaar. Ze heeft ideeën, ervaring en kennis en ze biedt haar leden (toezichthouders) onder andere workshops, colleges, thematische bijeenkomsten, toolkits, model statuten, reglementen, kortingen op literatuur. Leden van de NVTZ werkveld Welzijn kunnen van alle kennis en diensten van de NVTZ gebruik maken.

Lid wordenContact