Bedrijfsvoering & effectiviteit

Een sterke branche vraagt om gezonde bedrijven met een goede bedrijfsvoering. Als brancheorganisatie draagt Sociaal Werk Nederland daaraan bij door onze leden te informeren over bijvoorbeeld financieringsbronnenen fiscaliteit. Speciale aandacht is er voor aanbesteden en de relatie met gemeenten (inkoopmodellen), want die relatie is cruciaal voor effectief sociaalwerk. We pleiten voor goede en heldere afspraken en werken samen met relevante partijen aan instrumenten om dit te bevorderen. Om organisaties financieel gezond te houden laten we financiële kengetallen ontwikkelen. Daarnaast stellen we adviezen op over hoe om te gaan met financiële uitdagingen, ontwikkelingen en tegenslagen.

Meer informatie Minder informatie

‘Licht in de duisternis: wel of geen Functionaris voor Gegevensbescherming?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht organisaties in drie situaties een FG aan te stellen....

Benchmarkresultaten 1 september beschikbaar

Op 15 augustus sluit de benchmark voor onze leden in het sociaal domein. Op 1 september zullen de...

"Ik hoef het niet op te lossen"

Deze column is een onderdeel van "Kijk in de praktijk" van hulpverleners. Het beschrijft in het kort 1 van de...

Wat betekent de deadline bij de benchmark?

Een vraag van een van onze leden: Is het mogelijk om uitstel te krijgen voor het invullen van de Basisbenchmark?...

Belangrijkste veranderingen in de Basis- en Madibenchmark 2014 over 2013

Begin maart gaan de benchmarks van de MOgroep weer open. De Basisbenchmark geeft de mogelijkheid om je...

Sneaky preview Basisbenchmark 2012 (over 2011)

De Basisbenchmark 2012 (over 2011) gaat komende maandag (1 oktober) open. Dan zijn alle gegevens van alle...

Respons Basisbenchmark kan beter

De respons van de Basisbenchmark loopt achter. Op dit moment heeft minder dan de helft van de leden hun gegevens...

Bomen en het bos

Een nieuwe website met allemaal nieuwe functies en speeltjes. Het lijkt wel Sinterklaas. Wij zijn bij de MOgroep...
Lid wordenContact