Bedrijfsvoering & effectiviteit

Een sterke branche vraagt om gezonde bedrijven met een goede bedrijfsvoering. Als brancheorganisatie draagt Sociaal Werk Nederland daaraan bij door onze leden te informeren over bijvoorbeeld financieringsbronnenen fiscaliteit. Speciale aandacht is er voor aanbesteden en de relatie met gemeenten (inkoopmodellen), want die relatie is cruciaal voor effectief sociaalwerk. We pleiten voor goede en heldere afspraken en werken samen met relevante partijen aan instrumenten om dit te bevorderen. Om organisaties financieel gezond te houden laten we financiële kengetallen ontwikkelen. Daarnaast stellen we adviezen op over hoe om te gaan met financiële uitdagingen, ontwikkelingen en tegenslagen.

Meer informatie Minder informatie

Kwaliteit is een feestje

En wéér heeft een sociaalwerkorganisatie het Kwaliteitslabel Sociaal Werk behaald. De LEVgroep is nummer 28 in de...

BEELDVORMING EN STORYTELLING

Storytelling is méér dan het vertellen van verhalen. Storytelling is 4 x V!

Twee manieren van meten

Een enquête is een prima manier om erachter te komen wat bezoekers van je wijkvoorziening vinden, maar voor welk...

Inbesteden in het sociaal domein: altijd die smaak van zwavel en ijzer

Voor steeds meer gemeenten smaakt inbesteden naar meer. Ook in het sociaal domein wordt volop inbesteed door gemeenten.

GEBRUIKERSPERSPECTIEF IN HET SOCIALE DOMEIN

In de publicatie ‘Wat verandert’ (2019) maakt Movisie het onderscheid tussen werkzame mechanismen en werkzame...

Storytelling en maatschappelijke effecten social work

Social work maakt het verschil. Welke sporen laat jouw organisatie achter? Door verhalen te verzamelen en vervolgens...

Rekentool Wmo en landelijke indexatie: daar zitten onze leden op te wachten

Hoogstwaarschijnlijk gaat er wel eens een dag voorbij dat u niet stilstaat bij de voortgangsrapportage Evaluatie...

MTO

Dag allen,Wij zijn op zoek naar een organisatie die ons kan faciliteren bij het medewerkerstevredenheidsonderzoek...

Een abonnement op de Wmo? De Kamer is er nog niet uit.

Het debat heeft niet veel veranderd aan de nadelen die we als Sociaal Werk Nederland zien aan een abonnementstarief....

Maak Preventie net zo Hot als Repareren

Preventie is niet sexy. Voorkómen is weliswaar béter dan genezen, maar veel minder zichtbaar. Investeren in...
Lid wordenContact