Blog

Wat betekent de deadline bij de benchmark?

Han Bijker
13 maart 2014 | 1 minuut lezen

Een vraag van een van onze leden: Is het mogelijk om uitstel te krijgen voor het invullen van de Basisbenchmark? Onze definitieve jaarrekening is pas 1 juni beschikbaar.

Wij hebben de deadline ingesteld om de voorlopige Brief op Maat beschikbaar te stellen. Uiteraard kan dat pas als voldoende leden de benchmark hebben ingevuld. Omdat er vorig jaar opgemerkt werd dat deze voorlopige Brief op Maat wat laat beschikbaar kwam proberen we dit moment nu naar voren te halen. Daarom is de eerste deadline op 31 mei gezet.

Maar: de laatste deadline is half september. U heeft dus tot half september de tijd om de benchmark in te vullen. Als u dat na 31 mei doet is de rapportage pas in oktober beschikbaar.

Dit jaar willen we nog wat proberen. Er is een grens benoemd (30%). Als deze grens al eerder dan 31 mei bereikt wordt zal de voorlopige Brief op Maat voor de Basisbenchmark ook eerder open gezet worden.

Lid wordenContact