Bedrijfsvoering & effectiviteit

Een sterke branche vraagt om gezonde bedrijven met een goede bedrijfsvoering. Als brancheorganisatie draagt Sociaal Werk Nederland daaraan bij door onze leden te informeren over bijvoorbeeld financieringsbronnen en fiscaliteit. Speciale aandacht is er voor aanbesteden en de relatie met gemeenten (inkoopmodellen), want die relatie is cruciaal voor effectief sociaal werk. We pleiten voor goede en heldere afspraken en werken samen met relevante partijen aan instrumenten om dit te bevorderen. Om organisaties financieel gezond te houden, laten we financiële kengetallen ontwikkelen. Daarnaast stellen we adviezen op over hoe om te gaan met financiële uitdagingen, ontwikkelingen en tegenslagen.

Meer informatie Minder informatie

Verstopt achter systemen

Ik probeer het me voor te stellen: systemen die zo zijn ingericht dat raderen netjes in elkaar vallen, die zorgen...

TRANSFORMEREND LEREN BINNEN DE KENNIS EN ONDERZOEKSAGENDA SOCIAAL WERK

De kennis- en onderzoeksagenda die Movisie eind vorig jaar deelde met het werkveld schetst een ‘wenkend...

Hoe maken we ook van sociaal werk een kassucces?

Snoeien in sociaal werk is snoeien in preventie. Dat vinden trouwens niet alleen wij van Sociaal Werk Nederland, dat...

Niet wijzen, maar daden

Vorige week stuurde ik een brief aan de Eerste Kamer, voorafgaand aan hun overleg met minister De Jonge van VWS over...

STORYTELLING EN NARRATIEF VERANTWOORDEN

Eerder vertelde ik hoe ik de uitkomsten van een pilot opbouwwerk in kaart gebracht heb door verhalen op te halen van...

MFA ondernemer

Om een multifunctionele accommodatie tot leven te brengen is ondernemerschap nodig, was lang het advies van Marc van...

STORYTELLING EN SUCCESVOL INBURGEREN VAN VLUCHTELINGEN

Het gaat niet goed met de inburgering van vluchtelingen. Slechts 25% van hen slaagt erin om werk te vinden. Reden...

Nog 'een dag van de duurzaamheid'

In het maatschappelijk vastgoed is elke dag een ‘dag van de duurzaamheid’. Op 28 november 2019 deelt het...

STORYTELLING & OMANIDO

Gister kwam ik over de vloer bij twee kwieke 80 plussers om voor de krant het verhaal op te halen. Na afloop...

De waarde van wijkcentra

In Enschede kunnen ze, aan de hand van uitgebreide data, nu nóg beter zien wat wijkcentra bijdragen aan de...
Lid wordenContact