Themaoverzicht

Armoede & Schulden

Hoofdthema's

Veel maatschappelijk kwetsbare mensen zijn niet goed in staat hun eigen kracht aan te spreken. Daardoor zijn ze vaak aangewezen op ondersteuning vanuit bijvoorbeeld overheidsinstanties. Vaak lukt het hen ook niet om de eindjes aan elkaar te knopen, waardoor ze steeds meer schulden opbouwen. Hoe kun je die neerwaartse spiraal doorbreken?
Wat ons betreft is dit de oplossing: krachtige samenwerkingsverbanden smeden tussen gemeente, sociaal werk, vrijwilligersorganisaties en bedrijven. Vandaar dit tweejarige project, waarin Sociaal Werk Nederland het voortouw neemt om relevante kennis en partijen in twaalf regio’s te verbinden. Die gezamenlijke inspanning zal eraan bijdragen dat mensen aan de onderkant weer de weg naar boven weten te vinden.

Meer weten over arme mensen, bonsaibomen en projectplan?

Nieuwsbericht

Mensen met geldzorgen eerder in beeld dankzij convenant Vroegsignalering

Op 10 november 2020 geplaatst door

Hoe eerder mensen met financiële zorgen in beeld zijn, hoe beter. Woningcorporaties maken hier al jaren werk van. Lagere schulden zijn namelijk makkelijker oplosbaar en leiden tot minder problemen. Daarom tekenden de vereniging van geldontzorgers NVVK, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Aedes, Energie Nederland, vereniging van waterbedrijven Vewin en Zorgverzekeraars Nederland het Landelijk Convenant Vroegsignalering.

Gemeenten worden vanaf 1 januari 2021 bij wet verplicht na melding van bijvoorbeeld een verhuurder schuldhulp aan te bieden. Verhuurders moeten betalingsachterstanden melden bij hun gemeente, mits de verhuurder eerst geprobeerd heeft contact op te nemen met de huurder en heeft gewezen op de mogelijkheden voor schuldhulp. De wetswijziging maakt dat gemeente en corporatie gegevens over betalingsachterstanden mogen uitwisselen.

Tegengaan van financiële problemen bij huurders staat al jaren op de agenda bij woningcorporaties. Maar sommige gemeenten hebben nog geen afspraken over vroegtijdige hulp bij financiële problemen. Dit convenant kan hierbij helpen. Aedes wil met de ondertekening extra bijdragen aan het stimuleren van vroeghulp en schuldhulpverlening en onderschrijft het belang van uniformering van werkafspraken. Bij het convenant hoort een modelovereenkomst met werkafspraken. De modelovereenkomst achter het convenant kan uitgangspunt zijn om goede werkafspraken te maken tussen gemeente en de partijen die verplicht zijn om schulden te melden.

Het convenant geeft uitdrukkelijk ruimte om bestaande afspraken tussen gemeente en corporaties voort te zetten en maakt maatwerk mogelijk. Corporaties beslissen zelf of ze de modelovereenkomst wel of niet tekenen en kunnen samen met de gemeente andere afspraken maken.

Zo zijn de genoemde termijnen in de overeenkomst bedoeld als maximum termijnen. Gemeenten en corporaties kunnen ook kortere termijnen afspreken. Het belangrijkste is dát er afspraken komen over vroegtijdige hulp bij financiële problemen.

Enkele voorbeelden van corporaties die hulp bieden bij dreigende schulden:

En lees ook over de rol van sociaal werk op dit gebied:

Bron: Aedes
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten