Themaoverzicht

Armoede & Schulden

Hoofdthema's

Veel maatschappelijk kwetsbare mensen zijn niet goed in staat hun eigen kracht aan te spreken. Daardoor zijn ze vaak aangewezen op ondersteuning vanuit bijvoorbeeld overheidsinstanties. Vaak lukt het hen ook niet om de eindjes aan elkaar te knopen, waardoor ze steeds meer schulden opbouwen. Hoe kun je die neerwaartse spiraal doorbreken?
Wat ons betreft is dit de oplossing: krachtige samenwerkingsverbanden smeden tussen gemeente, sociaal werk, vrijwilligersorganisaties en bedrijven. Vandaar dit tweejarige project, waarin Sociaal Werk Nederland het voortouw neemt om relevante kennis en partijen in twaalf regio’s te verbinden. Die gezamenlijke inspanning zal eraan bijdragen dat mensen aan de onderkant weer de weg naar boven weten te vinden.

Meer weten over arme mensen, bonsaibomen en projectplan?

Nieuwsbericht

Wijziging Wet gemeentelijke schuldhulpverlening gepubliceerd

Op 17 juli 2020 geplaatst door

De wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs), het Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening en het inwerkingtredingsbesluit zijn op 13 juli gepubliceerd in het Staatsblad. De wetswijziging gaat in op 1 januari 2021.

Gemeenten krijgen per 2021 de mogelijkheid om gegevens van burgers met betalingsachterstanden in een vroeg stadium uit te wisselen met woningcorporaties, energie- en drinkwaterbedrijven en zorgverzekeraars.

Hierdoor krijgen gemeenten mensen met schulden tijdig in beeld en kunnen zij schuldhulpverlening aanbieden.

Vroegsignalering van problematische schulden is onderdeel van de brede schuldenaanpak van het kabinet. Deze aanpak bestaat uit een veertigtal maatregelen om de schuldenproblematiek terug te dringen.

Vinger aan de pols bij uitvoering
De VNG heeft op verschillende momenten input geleverd voor de wijziging van de Wgs en haar zorgen geuit over de de uitvoerbaarheid van ‘vroegsignalering’ voor gemeenten. VNG houdt samen met Divosa en de NVVK vinger aan de pols in de uitvoering.

Impactanalyse
Om gemeenten te ondersteunen bij de invoering van de wijziging van de Wgs wordt op dit moment een impactanalyse uitgevoerd door de VNG. Het concept is in augustus gereed en de impactanalyse wordt in september afgerond.

Op basis van de impactanalyse worden er materialen ontwikkeld, zoals een handreiking en stappenplan om gemeenten concreet te helpen met de implementatie.

Meer informatie
De wetswijziging en de besluiten zijn gepubliceerd op overheid.nl

Bron: vng
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten